Årsmøte i skyen

Foto: ForestWander.com CC BY-SA 3.0 US

Praktisk info

Fra: 17.04.2021 08:00

Til: 22.02.2021 22:00

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Gratis

Innkalling til NSNFs årsmøte 2021 17.-22. april

Styret innkaller med hjemmel i NSNFs vedtekter 4.1 til ordinært årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund.  Pga. koronapandemien må vi også i år gjennomføre årsmøtet på nett, og har valgt å gjøre det som et todelt opplegg.

Det vil ikke være mulig for andre enn valgte delegater å delta på videomøtet 22. april.  Medlemmer som ønsker å sende inn saker kan gjøre det innen fristen 11. mars.

Innkallingen med vedlegg er sendt ut til alle betalende medlemmer mandag 22.2.2021.   Innkallingen kan også lastes ned her.

 

Del 1: Skriftlig behandling av utvalgte saker

Start:   lørdag 17/4 kl. 08:00

Slutt:   onsdag 21/4 kl. 23:59

Noen av årets årsmøtesaker egner seg godt til skriftlig behandling og vi har derfor tilrettelagt disse i Google Skjema.

 

Del 2: Videokonferanse for alle delegater

Start:   torsdag 22/4 kl. 19:00

Slutt:   torsdag 22/4 kl. 22:00

Gjennom året har vi fått god erfaring med bruk av videokonferanse og legger derfor opp til å behandle resten av årsmøtesakene i Zoom.  Her går vi gjennom sak for sak og gjør fortløpende vedtak som på et fysisk møte.

 

Om gjennomføringen

Slik legger vi opp framdriftsplanen med tidsfrister fram mot årsmøtet:

Tidsfrist Hva fristen gjelder
11.3 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være mottatt på post@soppognyttevekster.no innen torsdag 11. mars.  Både styret og betalende medlemmer kan sende inn saker.   I følge vedtektene 4.1.3 er fristen «innen utgangen av februar».  Vi gjør unntak for dette i går og kommer forøvrig til å fremme et vedtektsendringsforslag om at denne fristen settes til to -2- uker før sakspapirene sendes ut, for å fange opp at tidspunktet for årsmøtet er variabelt.

 

24.3 Foreningens delegater til årsmøtet må være innmeldt til post@soppognyttevekster.no innen onsdag 24. mars. Vi må vite navn og e-postadresse som delegaten skal bruke på årsmøtet

 

25.3 Saklistene for både del 1 og del 2 med tilhørende dokumenter blir offentligjort torsdag 25. mars.   De blir samtidig sendt ut til alle betalende medlemmer gjennom Styreweb.

 

15.4 Ordningen med delegatfullmakter gjelder som vanlig. Delegatfullmakter må sendes inn på eget skjema til post@soppognyttevekster.no. Fristen er onsdag 14.4 kl. 23:59.     E-postadressen med tilknyttet delegatfullmakt får da anledning til å brukes tilsvarende antall fullmakter etter vedtektene.

 

17.4 Skjemaet for Del 1 av årsmøtet sendes ut til alle godkjente delegater.  Stemmegivingen av sluttes ved midnatt onsdag 21.4.   Om en e-postadresse er brukt til stemmegiving flere ganger, vil den siste være tellende, om ikke denne e-postadressen er tillagt ekstra fullmakt(er).

 

22.4 Videomøtet åpnes kl. 18.00,  en time før årsmøtestarten.  Det vil bli tilbudt Zoom-øvinger i dagene før.

 

Vennlig hilsen

Styret i NSNF

v/ Steinar Weseth (styreleder)