Feltmykologi: Inocybe/conocybe-workshop på Dombås 

Foto: Per Marstad

Praktisk info

Fra: 18.08.2022 16:00

Til: 21.08.2022 16:00

Adresse: Skitrekkvegen 18, 2660 Dombås, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Antall ledige plasser: 3

Pris fra: Gratis

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Påmelding kun for inviterte fra foreningene

Inocybe/conocybe-workshop på Dombås  onsdag 17.8  til søndag 21.8

Dette er en oppfølging av tilsvarende workshop i 2021, under faglig ledelse av Tor Erik Brandrud og Egil Bendiksen.  Workshopen er en del av prosjektet «The hidden diversity of the genera Conocybe s. l. and Inocybe s.l. in Norway» som NINA har midler til fra Artsdatabanken under ordningen for kartlegging av dårlige kjente arter. Vi har 20 plasser totalt og det er mulig å søke plass der allerede nå.    Workshopen er en del av feltmykologisatsingen.  Kriteriene for å få plass er at man har erfaring med kartlegging og helst mikroskopering og ønsker å bruke kunnskapene til å løfte kartleggingsmiljøet i lokalforeninger eller regionen.  Foreningene har i utgangspunktet ikke mer enn én plass.  NSNF dekker opphold og reise, med en egenandel på kr 1250,-.    Ta kontakt med daglig leder Pål Karlsen (932 24 377;  pal@soppognyttevekster.no) for mer info.