Feltmykologi og kartlegging – workshop på Ringerike med Tor Erik Brandrud 2.-4. oktober

Praktisk info

Fra: 02.10.2020 10:00

Til: 04.10.2020 16:00

Adresse: Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: 750 kr

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Bli flinkere artsbestemmer!

Vi fortsetter satsningen på feltmykologi og kartlegging,  og med støtte fra Sabima inviterer vi til en helgeworkshop på slutten av sesongen.  Samlingen er lagt til Ringerike,  som fagansvarlig Tor Erik Brandrud kjenner ut og inn.  Det har vært tørt her i høst, men vi regner med at det nå har kommet nok fuktighet til at vi kan finne mye spennende – musseronger og ikke minst slørsopper, som er Tor Eriks spesialfelt.  Tor Erik er i det hele tatt en uhyre dyktig artsbestemmer etter mange mil i skogen.  Det er ikke mange her i landet som er så mye ute på sopp-kartlegging som han.

Samlingen er subsidiert og koster kun kr 750,- alt inkludert.  Du kan også få reisestøtte, søk i så fall på forhånd.  Vi kommer til å være på Klækken hotell,  Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss.

Samlingen er nasjonal og plassene er i utgangspunktet reservert til én person per forening,  utpekt av styret. Det kan være kartleggingsansvarlige, eller en annen som er spesielt engasjert.  Etter dette så fordeler vi resten av plassene, foreløpig litt åpent hvor mange totalt.  Målet vårt er å få i gang et miljø internt i forbundet som vil engasjere seg innen feltmykologien framover.   På lengre sikt ønsker vi å få flere også til å kunne drive med validering på Artsobservasjoner,  vi trenger flere flinke folk der.

Program:

Fredag 2.10:  

10:00: Ankomst for de som kan komme tidlig,  innsamlingstur og klargjøring av arbeidsrom

18:00: Åpning,  arbeid med soppene, foredrag,  middag.

Lørdag 3.10:

09:00:  Tur (mer info kommer – vil være avhengig av hvor det er mest å finne)

14:00:  Arbeid med artsbestemmelse på hotellet

20:00:  Oppsummering,  middag

Søndag 4.10:

09:00   Tur (mer info kommer – vil være avhengig av hvor det er mest å finne)

12:00:  Arbeid med artsbestemmelse på hotellet

16:00:  Avrunding