Feltmykologi grunnkurs – edelløvskog i Horten

Foto: Pål Karlsen

Praktisk info

Dato: 18.10.20

Tidspunkt: 11:00 - 19:00

Adresse: Øvre vei 15, 3183 Horten, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: 100 kr

Påmelding

NSNF ønsker at våre soppsakkyndige skal være blant de beste til å artsbestemme sopp i felt. Det er dette vi kaller feltmykologi. En god feltmykolog skal ha gode systematikkunnskaper og kunne sette ord på viktige kjennetegn for alle soppene han eller hun finner. Man skal akseptere at gensekvensering kan være nødvendig for å skille nærstående arter, men man skal likevel kunne plassere soppene i slekter og undergrupper av slektene. Registrering i Artsobservasjoner.no hører naturlig til i feltmykologien, og det er viktig at man legger inn alle observasjoner med så høy kvalitet at de blir lette å validere. Feltmykologene bør derfor også ha tilgang på mikroskop eller samarbeide med noen som mikroskoperer.

Dette grunnkurset i feltmykologi er et tilbud til alle soppsakkyndige og andre med tilsvarende kunnskapsnivå som har lyst til å gå denne veien. Kurset er praktisk, på den måten at man går ut i felt og finner sopp som etterpå artsbestemmes og registreres under ledelse av en erfaren feltmykolog og dyktig kartlegger. Dette er innholdsdelene:

Hvordan notere funn i felt? (felthåndbok, mobil-apper, etc)
Definere makroskopiske trekk ved arter man finner og vurdere behovet for mikroskopering
Lære god angivelse av voksested (naturtype, habitat, substrat)
Utfylling og validering av registreringskort
Innlegging i Artsobservasjoner.no

Alle deltakere må ha eller opprette bruker på Artsobservasjoner.no Alle funn under kurset legges inn som gruppe på prosjektet «Kartleggingsmidler Sabima».

Turen på søndag 18. oktober går til Horten, med oppmøte ved Horten kirke på Karjohansvern kl. 11.00 der Per Marstad fra Tønsberg Soppforening tar dere inn i flotte edelløvskoger. Etterpå fortsetter arbeidet hjemme hos Per i Tønsberg, der dere også har muligheten til å få artene mikroskopert.

Kurset er forbeholdt soppsakkyndige i foreningene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Kun åtte plasser.