Feltmykologikurs: Edelløvskog-arter i Gullkronene

Foto: Per Marstad

Praktisk info

Dato: 23.10.21

Tidspunkt: 10:00 - 18:00

Adresse: Postmannsveien 7, 3122 Tønsberg, Norge

Forening: NSNF

Region: Vestfold og Telemark

Antall ledige plasser: 9

Pris fra: 100 kr

Ledere

Påmelding

Dette arrangementet er kun for medlemmer, logg in for å melde deg på

Bli med Per Marstad på feltmykologi grunnkurs i Tønsberg lørdag 23. oktober!

Bli med Per Marstad på feltmykologi grunnkurs i Tønsberg lørdag 23. oktober.  Turen går til den fantastiske edelløvskogen i Gullkronene naturreservat.  Her finner du arter som ikke er hverdagskost i våre «vanlige» skoger med furu og gran.

Sopphjulene

Har du fått med deg at NSNF nå har gjort tilgjengelig en norsk utgave av de danske «sopphjulene»?  Denne boken er et meget godt hjelpemiddel for å artsbestemme sopp på en konstruktiv og målrettet måte.  Boken er sendt kartleggingsansvarlig i foreningen din og den kan kjøpes i butikken.

Om kurset

NSNF ønsker at våre soppsakkyndige skal være blant de beste til å artsbestemme sopp i felt. Det er dette vi kaller feltmykologi. En god feltmykolog skal ha gode systematikkunnskaper og kunne sette ord på viktige kjennetegn for alle soppene han eller hun finner. Man skal akseptere at gensekvensering kan være nødvendig for å skille nærstående arter, men man skal likevel kunne plassere soppene i slekter og undergrupper av slektene. Registrering i Artsobservasjoner.no hører naturlig til i feltmykologien, og det er viktig at man legger inn alle observasjoner med så høy kvalitet at de blir lette å validere. Feltmykologene bør derfor også ha tilgang på mikroskop eller samarbeide med noen som mikroskoperer.

Dette grunnkurset i feltmykologi er et tilbud til alle soppsakkyndige og andre med tilsvarende kunnskapsnivå som har lyst til å gå denne veien. Kurset er praktisk, på den måten at man går ut i felt og finner sopp som etterpå artsbestemmes og registreres under ledelse av en erfaren feltmykolog og dyktig kartlegger. Dette er innholdsdelene:

 • Hvordan notere funn i felt? (felthåndbok, mobil-apper, etc)
 • Definere makroskopiske trekk ved arter man finner og vurdere behovet for mikroskopering
 • Lære god angivelse av voksested (naturtype, habitat, substrat)
 • Utfylling og validering av registreringskort
 • Innlegging i Artsobservasjoner.no

Du må forberede deg!

For at kurset skal være mest mulig effektivt med fokus på arbeidet med artsbestemmelse av de vi finner, er det viktig at du møter forberedt.

 • Du må ha laget deg din egen konto på Artsobservasjoner.no.  Her kan du registrere deg.  Her får du mange tips om hvordan du bruker Artsobservasjoner.
 • Ta med din bærbare datamaskin.  Vi deler kurset inn i grupper á to deltakere, og hver gruppe må ha datamaskin.
 • Du må ha mulighet til å finne GPS-koordinater slik de skrives i MGRS-systemet. Det er ikke komplisert hvis man har satt seg litt inn i det på forhånd. Det er flere veier dit.
  • Norgeskart friluftsliv er app du kan laste ned på mobiltelefonen og definere MGRS som koordinatsystemet på kartet. Den finnes både for Android og  Apple. Grunnversjonen er gratis, PRO-versjonen koster kr 59,- . Vi har hatt problemer med å få MGRS som system på iPhone.
  • Et godt alternativ er Hvor-appen til Statens kartverk. Den er gratis og kan lastes ned både til Android-telefoner og iPhone.  Med appen laster du ned oppdaterte kart til telefonen for området du er i slik at du ikke trenger å være koplet til wifi eller 4G for å bruke det.  Appen finner til hvor du er, og du kan da trykke på punktet på skjermen og få opp koordinatene.  Du kan også legge til stedet med navn og beskrivelse for dette spesifikke punktet.

Alle funn under kurset legges inn som gruppe på prosjektet «Kartleggingsmidler Sabima».

Praktisk om kursdagen

Turen på lørdag 23. oktober har oppmøte i Postmannveien 7  kl. 10:00.  Her bor kursleder Per Marstad,  leder av Tønsberg Soppforening  og erfaren feltmykolog.  Per begynner kurset inne med noen oppgaver, før turen går til Gullkrona,  det er 10 minutter å kjøre.  Etterpå fortsetter arbeidet med artsbestemmelse hjemme hos Per, der dere også har muligheten til å få artene mikroskopert.

Kurset er forbeholdt soppsakkyndige og personer som har gjennomført soppsakkyndigkurset eller har tilsvarende kunnskap.  Kun åtte plasser.