WORKSHOP BEITEMARKSOPP PÅ STORD 

Foto: Per Fadnes

Praktisk info

Fra: 05.10.2023 18:00

Til: 08.10.2023 16:00

Adresse: Almaas Hotell Stord AS, Kjøtteinsvegen, Stord, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: 1250 kr

Ledere

John Bjarne Jordal

91364212

jordal@mfu.no

Arrangementet er stengt for påmelding

Tilbud til foreningenes feltmykologer

Bli med på beitemarksoppkartlegging på Stord! Workshopen er en del av NSNFs feltmykologisatsing og holdes i perioden torsdag 5. til søndag 8. oktober  2023. Innkvartering blir på Almaas Hotell Stord i Leirvik.  Vi arrangerer i samarbeid med Artsdatabankens artsprosjekt Beitemarksopp i seminaturlig eng og den finansiert med Sabimas midler for utvidet samarbeid.

Workshopen  er et tilbud for å øke kunnskapen blant våre kartleggere for en soppgruppe i en truet og artsrik naturtype, som det er mye interesse rundt.   Deltakerne blir blanding av fagmykologer fra Norge og utlandet og aktive kartleggere fra NSNF.

Om påmeldingen

Det er ikke først til mølla for å delta.  Vi ønsker  atdeltakerne avklarer med sine foreninger, og det er foreningen som har siste ordet på hvem som kommer på lista.  Et viktig poeng for å delta er at man forplikter seg til å dele kunnskap og erfaring i miljøet vårt i etterkant.  Det kan være bistå med artsbestemmelse av andres funn,  delta på turer,  holde foredrag – her må man selv finne ut av hva som er mest relevant sammen med sin medlemsforening.

Derfor ønsker vi at flest mulig foreninger er med, og i utgangspunktet får hver forening kun én deltaker.  Vi gjør unntak hvis en forening ønsker å delta med én deltaker og én mentor, for å aktivt bygge opp miljøet i foreningen. Vi er også åpne for at regionale grupper kan få plass.  I så fall ønsker vi en kort begrunnelse før påmelding.

Egenandelen for arrangementet er kr 1250,- som betales ved påmelding her.  Oppholdet dekkes direkte av NSNF/Sabima og reisekostnadene refunderes i etterkant til deltakerens medlemsforening,  etter forespørsel med nødvendig dokumentasjon innen fristen 1. november 2023.  Vi tilbyr kun opphold i dobbeltrom pga. hotellkapasiteten.

Vi oppfordrer til å reise kollektivt.  Annen reise dekkes opp til normale kostnader for offentlig transport.   Vi dekker kjøregodtgjørelse med kr 3,50 per km pluss 1 kr per passasjer hvis to eller flere kjører i samme bil.

Om det praktiske

Under kurset blir det ekskursjoner i felt og makroskopisk/mikroskopisk soppbestemmelse på hotellet og med registrering i Artsobservasjoner. Hovedkonseptet er at man lærer av hverandre og at de mer erfarne overfører kunnskap.  Det er en fordel om man har med eget mikroskop, men ikke noe krav.  NSNF stiller med 5 mikroskoper på samlingen.

Program sendes ut seinere, men man kan regne med start torsdag 5.10.2023 kl. 18.00. Avslutning blir tidlig ettermiddag på søndag 8.10.2023.

Fiolett greinkøllesopp Clavaria zollingeri. Foto: John Bjarne Jordal CC MY 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiolett greinkøllesopp Clavaria zollingeri.  Foto:  John Bjarne Jordal CC MY 4.0