Workshop beitemarksopp på Helgeland 5.-8. september

Foto: Sven Emil Hinderaker

Praktisk info

Fra: 05.09.2024 19:00

Til: 08.09.2024 12:00

Adresse: NIBIO Tjøtta, Parkveien, Tjøtta, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: kr

Ledere

John Bjarne Jordal

91364212

jordal@mfu.no

Påmeldingsfristen for dette arrangementet var 31.05.2024 00:00

Naturbeitemark på Tjøtta og øyene rundt

Denne workshopen er et samarbeid med Artsdatabankens artsprosjekt Beitemarksopp i seminaturlig eng ved Siri Lie Olsen og John Bjarne Jordal og Nibio Tjøtta ved Thomas Holm Carlsen.

Workshopen er lagt til lokalene til NIBIO Tjøtta på Helgeland i Nordland og skal undersøke naturbeitemark på øyene i området (Tjøtta, Alstenøya, Austbø, Herøy, m.fl.).   De eksakte lokalitetene blir bestemt nærmere arrangementet,  når vi får med oss årets værforhold i vurderingen.

Vi legger opp til 20 deltakere, derav de fagansvarlige vil utgjøre ca. halvparten av deltakere inkludert internasjonale eksperter på soppgruppen. Vi kommer spesielt til å invitere deltakere fra våre nordlige foreninger.  Overnatting og måltider blir på lokale gjestegårder.

Samlinger på steder som Tjøtta er kostbare pga. reiseavstander og behov for båttransport mellom øyer uten fergesamband og vi har ikke fått fullfinansiert workshopen.  Vi tror vi vil kunne dekke det meste av oppholdet og transport under workshopen, men deltakerne må regne med å dekke egne reisekostnader.  De økonomiske detaljene må vi derfor komme tilbake til.

Tjøtta ligger ca. 30 minutter fra Sandnessjøen lufthavn og 90 minutter fra Mosjøen lufthavn.  Vi kommer til å organisere samkjøring når oppholdet nærmer seg.

Det vil som vanlig være foreningene som bestemmer hvem som kan delta.  I første omgang registrer vi nå interesse og kommer tilbake med formell påmelding når vi har alle detaljer rundt kostnader klart.

Tjøtta med utsyn mot Vega. Foto: Øyvind Rask CC BY-SA 4.0