OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Nye arter 2023 – (12 oppdaterte) nyttevekstkort

Ordinær pris: 100kr

36 på lager

Beskrivelse

Nye pensumarter i 2023 – kjøpes av de som vil oppdatere sine nyttevekstkort.

Tyrihjelm Aconitum septentrionale
Pepperrot Armoracia rusticana
Kjempespringfrø Impatiens glandulifera
Vasspepper Persicaria hydropiper
Strandsmelle Silene uniflora
Tusenfryd Bellis perennis
Hvitsteinkløver Melilotus albus
Fuglevikke Vicia cracca
Fjellfiol Viola biflora 
Enghumleblom Geum rivale 
Amerikahumleblom Geum macrophyllum 
Ormetelg Dryopteris filix-mas

Nyttevektskortene skal gjøre det enklere å lage planteutstillinger og er ikke tenkt til bruk i artsbestemmelse.

Kortene har fire forskjellige betegnelser for spiselighet og matverdi:

·      Meget giftig: inneholder toksiner som gir alvorlig forgiftning

·      Giftig: inneholder toksiner med skadelig virkning

·      Spiselig: kan spises uten noen forbehold

·      Se merknad: planten inneholder stoffer man skal ha spesifikk kunnskap om.  For disse plantene må du gå til Nyttevekstleksikonet på Soppognyttevekster.no eller kompendiet for å lese mer.

Alle artsnavn er hentet fra Artsnavnebasen på Artsdatabanken.no per mars 2021. Det gjelder både aksepterte vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder og anbefalte norske navn på bokmål. Kortene er plastlaminerte og tåler litt fuktighet.