OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på Østlandet

Ordinær pris: 200kr

Tomt på lager

Kategorier: , ,

Beskrivelse

Felthåndboka har som hensikt å lære opp artsjegere og brukere av skigen til å gjenjhenne arter og omrder med høye naturverdier, og å bidra med viktig kunnskap om artsmangfoldet i skog.

 

Vi vet fortsatt lite om naturen. For å drive god forvaltning av skogen trenger man kunnskap om hvor naturverdiene befinner seg. Du kan være med og bidra til å øke kunnskapen om hva som lever i skogen. Blir du med på jakten etter artene? Signalarter er arter som benyttes for å identifisere skog med høy naturverdi. De signaliserer spesielt rike artssamfunn eller et mangfold av andre sjeldne artere på lokaliteten. Jo flere signalarter vi finner, desto høyere naturverdi kan et område antas å ha. I håndboka får du en beskrivelse av noen utvalgte verdifulle skogmiljøer og deretter artsgrupper med utvalgte signalarter. Artene er beskrevet med kjennetegn, hvilke miljøkrav de har (økologi), arter som kan ligne (forvekslingsarter) og hvilke skogmiljøer de kan finnes i av de miljøene som er beskrevet.

 

Artsmangfold i skog – en håndbok om signalarter på Østlandet er utgitt av Naturnvernforbundet i Oslo og Akershus, sammen med Biofokus og Sabima, i 2022.