OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Jul 2020: «Studenten»

Medlemspris: 425kr

Ordinær pris: 650kr

Julepakken Studenten består av soppkompendiet og nyttevekstkompendiet. Ordinær pris kr. 800, medlemspris kr. 650. Julepris 2020 kr. 425 for medlemmer, ellers 650.

Alle tilbud gjelder så langt lageret rekker. Ekspedisjon og frakt er ikke inkludert i disse prisene. Siste dag for bestilling er torsdag 17. desember.

Kategori:

Beskrivelse

«Studenten» er en pakke med våre to kompendier om henholdsvis sopp og nyttevekster.

GRØNNE, VILLE NYTTEVEKSTER I NORGE tar for seg botanisk systematikk for viktige plantefamilier og familienes kjennetegn. Det omfatter cirka 35 familier og 130 arter. Det beskriver plantenes morfologi (utseende) og økologi (voksesteder) og sier noe om historikk og tradisjon om plantenes bruk og betydning for tidligere norsk kosthold. Det er også et kapittel om giftplanter. Dette er nødvendig kunnskap for alle sankere.

Kompendiet kan brukes som oppslagsbok av alle som er interessert i matplanter fra norsk natur. Men det er også tenkt som faglitteratur til kurset Botanisk kunnskap om spiselige ville vekster i Norge som vil være det faglige grunnlaget for utdanningen av nyttevekstkyndige framover.

Kompendiet KURS FOR UTDANNELSE AV SOPPSAKKYNDIGE inneholder våre vanligste sopper og er grunnlaget for utdanning av våre soppsakkyndige. Kompendiet er oppdatert i 2017 og følger den reviderte pensumlisten som er grunnlaget for «Prøve for soppsakkyndige» i 2018. Dette er en fin soppbok også for deg som ikke skal gå på kurs. Her får du en enkel oversikt over spiselige og giftige arter, så vel som de andre vanlige artene som ikke er matsopp. Inger Anne Lysebraates kjente akvareller er komplettert med instruktive fargefoto av artene. Teksten er utarbeidet av Anna-Elise Torkelsen og Kolbjørn Mohn Jenssen.