Bærekraftig sanking

Du skal ha litt kunnskap og mye respekt for naturen når du sanker planter. Det er fort gjort å utrydde en art lokalt, om mange tar mye på for kort tid i en og samme sesong. Begrepet «bærekraftig sanking» er ganske nytt i vårt miljø, men det er nødvendig fordi interessen er økende. Særlig rundt byene kan det være en utfordring. NSNF ser på hvordan vi kan lage gode veiledere for sanking. Det inkluderer også helt praktiske råd om hvordan man tar enkeltplanter og hvordan man sikrer at kvaliteten bevares helt hjem.