Utvalgte nyttevekster

Hva gjør en plante «nyttig»? At den er god på smak? At den inneholder mye av viktige næringsstoffer? At den vokser på steder der kulturplanter ikke kan overleve? At den har en funksjon i biomangfoldet? Forskjellige utgangspunkt gir oss mange forskjellige lister over nyttevekster. I NSNF har vi fokusert særlig på matverdien og på giftige arter. Vi er i gang med å utvikle en liste over arter som forbundet ønsker å bli flinke på.