Agarica mykologisk tidsskrift

Medlemspris: 100kr

Ordinær pris: 100kr

Tidsskriftet Sopp og nyttevekster kommer med fire nummer i året og sendes gratis til alle medlemmer. Her kan du lese reportasjer og fagartikler om alt fra forskning til portrett-intervjuer og tips om gode oppskrifter. Vi legger vekt på at stoffet skal være aktuelt og lesverdig for flest mulig av medlemmene våre. Om du ønsker eldre utgaver, selger vi også dem, så langt beholdningen rekker. Porto kommer i tillegg.

Kategori: