Soppkortene nivå 1

Medlemspris: 190kr

Ordinær pris: 290kr

Soppkortene har lang tradisjon i forbundet i forbindelse med soppkontroll og sopp-utstillinger. Kortene er et pedagogisk verktøy og er ikke tenkt til bruk i artsbestemmelse. Nivå 1 omfatter de 62 vanligste soppene og slektene, og kortene vil være bra for mindre utstillinger som en del av en soppkontroll og til bruk i gjennomgangen av funn etter turer. Kortene er plastlaminerte.

Kategori: