Ressurser for medlemsforeningene – Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ressurser for medlemsforeningene

Styrearbeid

Håndboken er utdatert og oppdatering er under utarbeidelse. 

Kontakt forbundsleder Pål Karlsen pal@soppognyttevekster.no mob. 932 24 377 FØR utdaterte versjon brukes!

Håndboka

Normalvedtekter

Mal for årsregnskap.pdf

Mal for årsregnskap. xls