Agarica | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Agarica

OM AGARICA

AGARICA er forbundets mykologiske tidsskrift. Det kommer en gang i året.
Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte originalartikler innen alle aspekter av mykologi.  Det kan være forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA inneholder bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.  Publisering i Agarica gir publiseringspoeng for vitenskapelige artikler  i Norge.

Ønsker du å abonnere på AGARICA?   Send melding til  post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster per utgave  kr 250,- inkl. porto for medlemmer, kr 300,- inkludert porto for ikke-medlemmer og kr 400,- inkludert porto for institusjoner.   Det legges på kr 100,-  for betalingsomkostninger og ekstra porto for abonnenter med adresse  i utlandet.

Veiledning til forfatterne

 

ABOUT AGARICA

AGARICA is the mycological journal of the Norwegian Associaton of Mycology and Foraging. It is published annually.

The journal contains original peer reviewed articles on all mycological subjects, including research articles, literature reviews and shorter research articles. Additionally, you might also find non peer-reviewed popularized articles of long research articles, short notices and book reviews. AGARICA contains content in Norwegian, Swedish, Danish, and English. Publishing in AGARICA will count as publishing points for scientific articles in Norway.

Do you wish to subscribe to AGARICA? Send your request to post@soppognyttevekster.no or call +47 22 66 276. The price for subscription is 250,- NOK including postage for members, 300,- NOK including postage for non-members, 400,- NOK including postage for institutions. There is a 100,- NOK surcharge to cover billing and postage for foreign subscribers.

Guidelines for authors

 

SE TIDLIGERE UTGAVER AV AGARICA

Det mangler noen nummer, men vi arbeider med å tak i filene og vil publisere de manglende volumene så fort vi kan.

 

Nyere spesialnummer har fått egne sider:

Agarica 40:  Special issue on slime moulds (myxomycetes) in Norway

 

Redaksjonen

Redaktører:
Anders K. Wollan  – anders.wollan(a)nhm.uio.no
Ella Thoen – ella.thoen(a)ibv.uio.no

Redaksjonsekretær:
Jon-Otto Aarnæs – jaarnas(a)broadpark.no

Redaksjonskomité:

Even W Hanssen – even.w.hanssen(a) sabima.no
Volkmar Timmermann – tiv(a)nibio.no
Lone Ross Gobakken – gol(a)nibio.no
Gry Alfredsen – Gry.Alfredsen(a)nibio.no

Mathias Andreasen – mathias.andreasen(a)nina.no  

Håvard Kauserud – havard.kauserud(a)ibv.uio.no

Klaus Høiland – klaus.hoiland(a)ibv.uio.no

Frida Schmidt – fridasc(a)student.ibv.uio.no