Agarica

 

AGARICA er vårt mykologiske tidsskrift. Det kommer en gang i året.  Her publiserer vi fagfellevurderte originalartikler innen alle aspekter av mykologi.  Det kan være forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA inneholder bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.  Publisering i Agarica gir publiseringspoeng for vitenskapelige artikler  i Norge.

 

Ønsker du å abonnere på AGARICA?   Send melding til  post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster per utgave  kr 200,- for medlemmer, kr 250,- for ikke-medlemmer og kr 350,- for institusjoner.   Det legges på kr 100,-  i porto og betalingsomkostninger for abonnenter med adresse  i utlandet.

 

Er du interessert i innholdet i tidligere utgaver?   Du finner alle abstrakter her.

 

Veiledning til forfatterne

Norsk

English

 

Artikkelmaler

Norsk

English

 

 

Vil du komme i kontakt med redaksjonen?

 

Redaktører:

Gry Alfredsen  – alg @ nibio.no

Anders K. Wollan  – anders.wollan @ nhm.uio.no

 

Redaksjonsekretær:

Jon-Otto Aarnæs – jaarnas @ broadpark.no

 

Redaksjonskomité:

Gro Gulden  – gro.gulden @ nhm.uio.no
Even W Hanssen – even.w.hanssen @ sabima.no
Klaus Høiland – klaus.hoiland @ bio.uio.no
Håvard Kauserud – havard.kauserud @ bio.uio.no
Volkmar Timmermann – tiv @ nibio.no
Lone Ross Gobakken – gol @ nibio.no