Medlemskap

kr 480,-

kr 240,-

kr 120,-

OBS! Halv pris på medlemskap ut 2020. Nytt kontingentår starter i 2021.
Priser ut 2020:
Hovedmedlemskap 240; ungdomsmedlemskap 120; husstandsmedlemskap 60. Husstandsmedlemskap må kobles til et hovedmedlem på samme folkeregistrerte adresse.

Her kan du bli medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund og vi ønsker deg hjertelig velkommen til mange fine opplevelser og ny kunnskap om sopp og ville matplanter.

Medlemmer får prioritert påmelding og medlemspriser på kurs, turer og andre arrangementer lokalt og nasjonalt. Tidsskriftet Sopp og nyttevekster kommer i posten fire ganger i året. Du får rabatt på utvalgte bøker og egen brukerkonto på Soppognyttevekster.no med tilgang på unikt nettstoff:  vårt soppleksikon «Normlisten» med info om og bilder av over 200 sopparter,  det tilsvarende Nyttevektsleksikonet med 130 arter  samt hele arkivet av Sopp og nyttevekster fra 2005 til i  dag tilrettelagt for lesning på mobil, nettbrett og datamaskin.

Medlemskap gjelder for kalenderåret du melder deg inn og gjelder til det sies opp skriftlig. Kontingenten er kr 480,- for hovedmedlemmer, kr 120,- for hvert husstandsmedlem og kr 240,- for ungdomsmedlemmer under 25 år. Innmeldingen har direkte betaling og du kan velge mellom mange betalingsmåter – bank, kredittkort, Vipps, PayPal, etc.

Ved innmeldingen velger du hvilken av våre lokale medlemsforeninger du vil være medlem i. Du kan bytte forening når du måtte ønske det.

Til deg som er verver: Du må få ditt nye medlem til å melde seg inn her selv. Vis gjerne direkte på mobilen eller send lenken soppognyttevekster.no/medlemskap/ til personen, og be han eller hun oppgi ditt navn og mobilnummer på feltet som åpnes når man krysser av på «Ja, jeg ble vervet». Da får du vervegaven din.

Ønsker du å gi bort et medlemskap i gave? Ta kontakt på post@soppognyttevekster.no, så hjelper vi deg med dette.

Du kan også bruke skjemaet til verving av andre. Legg da inn opplysningene som om du er det nye medlemmet, kryss av på «Ja, jeg ble vervet» og oppgi ditt navn og ditt mobilnummer i feltet som åpnes. Merk at om du verver, så MÅ du forhåndsbetale kontingenten.

Se også våre generelle kjøpsvilkår og avbestillingsregler.