Medlemskap

kr 480,-

kr 240,-

kr 120,-

HALV PRIS UT ÅRET! Medlemmer som melder seg inn etter 15. oktober betaler halv kontingent for resten av året. (Punkt 3.3. i NSNFs vedtekter, vedtatt 7.4.2019). Beløpet blir automatisk redusert på fakturaen.

Her kan du bli medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund og vi ønsker deg hjertelig velkommen til mange fine opplevelser og ny kunnskap om sopp og ville matplanter.

Medlemmer får prioritert påmelding og medlemspriser på kurs, turer og andre arrangementer lokalt og nasjonalt. Tidsskriftet Sopp og nyttevekster kommer i posten fire ganger i året. Du får rabatt på utvalgte bøker og tilgang på unikt nettstoff.

Medlemskap gjelder for kalenderåret du melder deg inn og gjelder til det sies opp skriftlig. Kontingenten er kr 480,- for hovedmedlemmer, kr 120,- for hvert husstandsmedlem og kr 240,- for ungdomsmedlemmer under 25 år. Innmeldingen har direkte betaling og du kan velge mellom mange betalingsmåter - bank, kredittkort, Vipps, PayPal, etc.

I innmeldingen velger du hvilken av våre lokale medlemsforeninger du vil være medlem i.

Til deg som er verver: Du må få ditt nye medlem til å melde seg inn her selv. Vis gjerne direkte på mobilen eller send lenken soppognyttevekster.no/medlemskap/ til personen, og be han eller hun oppgi ditt navn og mobilnummer på feltet som åpnes når man krysser av på «Ja, jeg ble vervet». Da får du vervegaven din.

Til deg som vil gi bort et gavemedlemskap: Legg inn opplysningene som om du er det nye medlemmet, kryss av på «Ja, jeg ble vervet» og oppgi ditt navn og ditt mobilnummer i feltet som åpnes. Medlemskapet betales ved innmeldingen.

Alle nye medlemmer får tilsendt siste utgave av tidsskriftet «Sopp og nyttevekster». Nye medlemmer kan også be om brukernavn på Soppognyttevekster.no og få tilgang på flere blader og andre ressurser.

I innmeldingen velger du hvilken av våre lokale medlemsforeninger du vil være medlem i.

Du kan også bruke skjemaet til verving av andre. Legg da inn opplysningene som om du er det nye medlemmet, kryss av på «Ja, jeg ble vervet» og oppgi ditt navn og ditt mobilnummer i feltet som åpnes. Merk at om du verver, så MÅ du forhåndsbetale kontingenten.