Medlemskap | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Medlemskap

kr 500,-

kr 250,-

kr 125,-

Her kan du bli medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund og vi ønsker deg hjertelig velkommen til mange fine opplevelser og ny kunnskap om sopp og ville matplanter.

Ønsker du å gi bort et GAVEMEDLEMSKAP klikk her.

Medlemmer får prioritert påmelding og medlemspriser på kurs, turer og andre arrangementer lokalt og nasjonalt. Tidsskriftet Sopp og nyttevekster kommer i posten fire ganger i året. Du får rabatt på utvalgte bøker og egen brukerkonto på Soppognyttevekster.no med tilgang på unikt nettstoff:  vårt soppleksikon «Normlisten» med info om og bilder av over 200 sopparter, det tilsvarende Nyttevekstleksikonet med 130 arter samt hele arkivet av Sopp og nyttevekster fra 2005 til i dag, tilrettelagt for lesning på mobil, nettbrett og datamaskin.
Les mer om hele medlemstilbudet her.

Medlemskap gjelder for kalenderåret du melder deg inn og gjelder til det sies opp skriftlig. Kontingenten er kr 500,- for hovedmedlemmer, kr 125,- for hvert husstandsmedlem og kr 250,- for ungdomsmedlemmer under 25 år.
Innmeldingen har direkte betaling og du kan velge mellom mange betalingsmåter – bank, kredittkort, Vipps, PayPal, etc.

Ved innmeldingen velger du hvilken av våre lokale medlemsforeninger du vil være medlem i.
Du kan bytte forening når du måtte ønske det. Du finner oversikt over lokale foreninger her.

Se også våre generelle kjøpsvilkår og avbestillingsregler.

Fra den 15. oktober betaler du full pris, men da får du neste kalenderår på kjøpet.