Høstsopptreffet | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Høstsopptreffet

Høstsopptreffet arrangeres som regel hvert år den andre helgen i september av en lokalforening på forskjellige steder i landet.   Høstsopptreffet samler 100-150 soppinteresserte fra hele landet til soppturer og faglig og sosialt påfyll. Fokuset er på artsbestemmelse, kartlegging og mykologi generelt.  Informasjon om neste høstsopptreff legges ut i kalenderen når det er klart. Søk der.

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening er arrangør av Høstsopptreffet 2023.  Treffet er lagt til Asker og tema for treffet er kalkskogene i Oslo-området. 

I 2022 var Miraculix sopp- og nyttevekstforening vertskap i Pasvik i Finnmark. Her kan du lese en artikkel fra medlemsbladet om høstsopptreffet.  

2020 og 2021 ble det dessverre ikke ble arrangert høstsopptreff.

I 2019 var Romerike sopp- og nyttevekstforening vertskap og her kan du lese alt om høstsopptreffet deres.  Basen var på Olavsgaard hotell på Skjetten mellom Gardermoen og Oslo.

I 2018 var det Risken sopp- og nyttevekstforening som har oppgaven og treffet gikk av stabelen i Molde 6. – 9. september.