Hvordan bli soppsakkyndig | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Hvordan bli soppsakkyndig

Soppsakkyndigeksamen er inngangsporten til å få lede introduksjonsturer og kurs selv. For å bli soppkontrollør må man ta soppsakkyndigkurset som går over 40 timer. Dette kurset sammen med turer over det neste året skal forberede deg på å bli soppsakkyndig, som kan stå på kontroll og lede egne kurs og turer.

De som begynner på kurset nå i høst må lære seg 154 sopper og slekter. Dette er sopp det er sannsynlig at du kommer borti dersom du står på soppkontroll.

På eksamensdagen har det vært et stort apparat i gang for å samle inn eksamenssopper. Ideelt sett skal eksaminatorene ha tilgang på alle pensumsoppene, på ulike vekststadier og av ulik kvalitet. Det er like viktig at kontrolløren kjenner igjen et markspist eksemplar som et ungt eksemplar av en sopp. Mange synes det kan være litt avskrekkende og en del stryker. Det er helt greit, for det er viktig at vi vet at vi kan stole på kompetansen til de som står på soppkontrollen. Man kan alltids ta prøven om igjen neste år, når man har fått øvd mer.

Uansett hvor mange kurs man går på, så blir man bare klar til eksamen dersom man tilbringer mye tid på soppjakt. Det er fint å alliere seg med dem man gikk på soppsakkyndigkurs sammen med, for dere forbereder dere til samme prøven alle sammen. Utdannelse av flere soppsakkyndige og å avholde flere soppkontroller er så viktig for forbundet at lokalforeningene får ekstra tilskudd for å gjøre mer. Disse bidragene kommer fra pengene vi har fått på statsbudsjettet for å drive soppkontroll.