Medlemsbladet

Tidsskriftet Sopp og nyttevekster kommer med fire nummer i året og sendes gratis til alle medlemmer.  Her kan du lese reportasjer og fagartikler om alt fra forskning til portrett-intervjuer og tips om gode oppskrifter.  Vi legger vekt på at stoffet skal være aktuelt og lesverdig for flest mulig av medlemmene våre.

Har du tips om stoff eller ønsker å komme i kontakt med oss?  Ta direkte kontakt med redaktør Lene Johansen på 93823663 eller lene@soppognyttevekster.no
De fire nyeste utgavene selges for kr 100,- per eks. + porto.  Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no.

Tidligere utgaver kan lastes ned som pdf.