Årsmøte 2024

Foto: Per Marstad

Praktisk info

Dato: 14.04.24

Tidspunkt: 14:00 - 17:00

Adresse: Schweigaards gate 34C, Oslo, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: kr

Ledere

Påmelding

Dette arrangementet er kun for medlemmer, logg inn for å melde deg på

Velkommen til årsmøte!

På årsmøtet har i følge gjeldende vedtekter alle medlemmer tale- og møterett, men det er bare foreningens delegater som har forslagsrett.

Forbundet har som tradisjon å legge en organisasjonssamling til årsmøtehelgen.  Den starter kl 10.00 lørdag og går fram til kl 13:00 på søndag.  Dette arrangementet har egen påmelding.

Her ønsker vi påmelding fra medlemmer og delegater som KUN skal delta på årsmøtet.  Oppgi i kommentarfeltet om du kommer som medlem eller som delegat og hvilken forening du hører til.  

Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret i henhold til vedtektene senest fem uker før årsmøtet, i år altså innen 10. mars.

En formell innkalling med sakspapirer sendes ut på epost innen tre uker før selve årsmøtet, i henhold til vedtektene, i år altså innen 24. mars.  Denne innkallingen sendes til alle medlemmer og alle sakspapirene blir også lagt ut her i dette arrangementet for nedlasting.

Antallet delegater per forening går fram av vedtektene:

4.1.1 Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene.

  • Foreninger med inntil 50 medlemmer (A-medlemmer og husstandsmedlemmer) kan sende én (1) delegat,
  • foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) delegater og
  • foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3)delegater;
  • videre oppnås én (1) delegat mer pr. 200 flere medlemmer.

Delegatantallet beregnes etter antall medlemmer med betalt kontingent innen 31. desember kalenderåret før årsmøtet. Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger

 

Sted og tid for årsmøtet

Årsmøtet blir på Rampen i  Schweigaards gate 34C, like ved kontoret vårt.

Årsmøtet begynner kl 14:00 søndag og avsluttes normalt før 17:00

Du er velkomment til å spise lunsj fra kl 13:00.

 

Dekning av kostnader

Forbundet dekker ikke reise- eller andre kostnader for medlemmer og delegater som kun deltar på årsmøtet.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Steinar Weseth                                          Pål Karlsen

Styreleder                                                   Daglig leder

 

Oppmøtedetaljer

Rampen bar - https://www.facebook.com/rampenoslo/