Finne plass til naturen

Oslo sentrum sett fra Ekebergskrenten. Foto: Sigurd Rage CC.BY.NC.SA. Foto: (c) Sigurd Rage

Praktisk info

Dato: 11.05.21

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Gratis

Bestill

Hvordan beskytte biomangfold i ditt nærmiljø

Den største trusselen mot naturmangfold i Norge er tap av leveområder gjennom arealendringer. Vedtak knyttet til bolig-, hytte og næringsutbygging er hoveddrivere for denne utviklingen, tas i norske kommuner. Vi har invitert Fredrik Vikse som er politisk rådgiver i Sabima for å snakke om hvordan en enkeltperson og organisasjon kan bruke plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og forskriften om konsekvensutredninger, til å sikre natur i din kommune.

Naturkunnskapen deres trengs i norske kommunestyrer!