Organisasjonssamling og årsmøte 2024

Foto: Wenche Eli Johansen

Praktisk info

Fra: 13.04.2024 10:00

Til: 14.04.2024 17:00

Adresse: Schweigaards gate 34C, Oslo, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: kr

Ledere

Påmelding

Dette arrangementet er kun for medlemmer, logg inn for å melde deg på

Kjære ledere og andre aktive - snart er tiden inne igjen!

Her er mer informasjon om årets organisasjonssamling og årsmøte.  Dette er to forskjellige arrangementer. Vi gjør det likevel enkelt slik at vi regner ALLE som har meldt seg på her skal delta på BÅDE organisasjonssamlingen OG som delegat på årsmøtet.   Hvis ikke, gi beskjed.  Meld opp andre  delegater på selve årsmøtet.

  1. Deltakere på organisasjonssamlingen trenger ikke å være delegater på årsmøtet, eller omvendt
  2. På organisasjonssamlingen kan dere sende opp til tre personer uten videre spørsmål.
  3. På årsmøtet har alle medlemmer møte- og talerett, men det er bare foreningens delegater som forslagsrett.

Slik blir framdriften videre:

  • Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret i henhold til vedtektene senest fem uker før årsmøtet, i år altså innen 10. mars.
  • En formell innkalling med sakspapirer sendes ut innen tre uker før selve årsmøtet, i henhold til vedtektene, i år altså innen 24. mars.
  • Forslag som ønskes tatt opp på organisasjonsamlingen kan sendes inn fram til 10. mars og vil da bli behandlet på styremøtet 12. mars.
  • Program for organisasjonssamlingen legges ut her i løpet av uke 12 og sendes samtidig på epost til alle påmeldte og til foreningene.

Sted og tid for helgen

Vi skal tilbringe helgen samme sted som i fjor,  på Rampen i  Schweigaards gate 34C, like ved kontoret vårt.  Det er et kombinert konferansested og bar. Vi har ikke bestemt hvor årets middag lørdag kveld vil bli,  info om det kommer.  Allergier?  Skriv inn i kommentarfeltet på slutten av påmeldingen!

Organisasjonssamlingen begynner kl 10:00 lørdag og slutter kl 13:00 søndag

Årsmøtet begynner kl 14:00 søndag og avsluttes normalt før 17:00

Lillehammer SNF foreslo i 2023 at årsmøtet flyttes til tidligere på dagen.  Begrunnelsen var at det er mange som kommer langveisfra, og trenger god tid på ettermiddagen til å komme seg hjem igjen.  Styret innstilte da på å avvise forslaget, og høstet kritikk på årsmøtet for det.   Forslaget ble derfor trukket og det ble vedtatt at styret skulle se på saken på nytt. Styret behandlet saken som nr 60-23 med følgende  vedtak:   Styret ser ikke nok vektige grunner til å endre nåværende praksis og opprettholder den opprinnelige innstillingen fra årsmøtet.  Styret vurderer organisasjonssamlingen som helt sentral for dialogen i miljøet vårt og ønsker ikke å avkorte den.  

Dekning av kostnader

Vi ønsker at alle foreningene skal ha råd til å delta og at de utsendte deltakerne skal ta seg tid til å delta hele helgen, ikke bare til selve årsmøtet. Vi har derfor gode ordninger med refusjon av reisekostnader.  Merk at reisetilskuddet gjelder kun deltakere på organisasjonssamlingen. Delegater som kun kommer til selve årsmøtet på søndag får ikke kostnadene dekket av forbundet. Foreningene oppfordres til å dekke disse kostnadene for sine delegater.

Nedenfor er prinsippene og prisene for dere som skal og kan delta. Spør om det er noe som er uklart eller om dere har konkrete problemstillinger dere vil ha luftet. Vi svarer kjapt.

  • Deltaker 1 betaler en egenandel på kr 1000 for hele helgen, inkludert kostnader til reise og opphold.
  • Deltaker 2 betaler kr 1500 i egenandel for hele helgen, inkludert kostnader til reise og opphold.
  • Deltaker 3: Foreningene dekker alle kostnader til reise og opphold .  Kostnader på selve samlingen dekkes av Forbundet.

I og med at vi har samlingen i Oslo vil det være den enkeltes eget ansvar å finne overnatting.  Man kan velge hotell, AirBnB eller privat. Ingen grunn til å vente med å bestille, prisene blir bare høyere jo nærmere tidspunktet vi kommer.  Du får god oversikt ved å søke på Finn/Reise eller Booking.com. Hvis noen synes det er vanskelig å finne rom,  be om hjelp på post@soppognyttevekster.no

Vi har et tak på kr 1000,-  per hotelldøgn. Kostnader utover dette dekkes av deltaker eller forening.  Det vil være mulig å søke om støtte dekning av egenandelen, om foreningen har en anstrengt økonomi.  Send i så fall en enkel begrunnelse til post@soppognyttevekster.no.

Mer detaljerte regler for reisestøtte finner du i Styrehåndboka under 7.4.4. Praksis for tilskudd og reisestøtte i NSNF.

Merk at vi fra 2024 har innført en regel om at alle krav om dekning av reisestøtte og andre tilskudd skal være mottatt på post@soppognyttevekster.no innen to måneder etter arrangementet er avsluttet.  Her kan du laste ned malen vi ønsker at foreningen bruker for refusjonskravet til NSNF.

 

Vennlig hilsen

Steinar Weseth                                          Pål Karlsen

Styreleder                                                   Daglig leder

 

Oppmøtedetaljer

Rampen bar - https://www.facebook.com/rampenoslo/