SOPPFAGKURS 2023 I MORGEDAL

Foto: Foto: Mia Holte CC BY NC ND 2.0

Praktisk info

Fra: 21.09.2023 18:00

Til: 24.09.2023 16:00

Adresse: Morgedal Hotell, Haugivegen, Morgedal, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: 1250 kr

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

FAGKURS I KARTLEGGING AV STORSOPPER

Bli med på soppkartlegging i Vest-Telemark. Kurset holdes i perioden torsdag 21. til søndag 24. september 2023 og innkvartering blir på Morgedal hotell i Morgedal, Kviteseid kommune.  Kurset er et samarbeid mellom NSNF og Sabima.

Om påmeldingen

Soppfagkurset er et tilbud for å øke interessen kunnskapen rundt kartlegging av sopp i medlemsforeningene.  Derfor ønsker vi at flest mulig foreninger er med, og i utgangspunktet får hver forening kun én deltaker.  Vi gjør unntak hvis en forening ønsker å delta med én deltaker og én mentor, for å aktivt bygge opp miljøet i foreningen. Vi er også åpne for at regionale grupper kan få plass.  I så fall ønsker vi en kort begrunnelse før påmelding.

Egenandelen for arrangementet er kr 1250,-  som betales ved påmelding her i kalenderen.  Oppholdet dekkes direkte av NSNF/Sabima og reisekostnadene refunderes i etterkant til deltakerens medlemsforening,  etter forespørsel med nødvendig dokumentasjon innen fristen 1. november 2023.

Vi oppfordrer til å reise kollektivt.  Annen reise dekkes opp til normale kostnader for offentlig transport.   Vi dekker kjøregodtgjørelse med kr 3,50 per km pluss 1 kr per passasjer hvis to eller flere kjører i samme bil.

Om naturområdet

Morgedal ligger nord i Kviteseid kommune, drøyt 400 moh. og hotellet ligger like ved E134.

Kviteseid og nabokommunen i vest, Tokke, preges av Telemarksvassdraget som skjærer seg inn i landmassene. Innsjøene Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak ligger alle bare rundt 70 moh, mens høydene omkring går opp i 800-1000 moh. De sørvendte liene ned mot innsjøene er bratte og har varmekjær og rik vegetasjon med innslag av edellauvskoger.

Området som helhet er barskogsdominert, og det finnes innslag av rike granskoger.

Store deler av de nordvendte liene mot Bandak er vernet som Bandaksliane og Lynglifjell naturreservat på over 20 000 dekar. Likeledes er Heddedalane naturreservat på 1800 dekar, beliggende mellom Lårdal og Dalen på nordsida av Bandak. Liene er bratte og ganske utilgjengelige.

Ellers er området preget av høyreliggende skoger med innslag av fjellbjørkeskog, endel myr og ikke minst kulturlandskap.

Kartlegging vil foregå i variert natur i kommunene Kviteseid og Tokke, med mulige avstikkere til Vinje og Seljord.

Om det praktiske

Under kurset blir det praktisk kartlegging i felt med bruk av gps, soppbestemmelse makroskopisk/mikroskopisk, registrering i Artsobservasjoner. Hovedkonseptet er at man lærer av hverandre og at de mer erfarne overfører kunnskap. I tillegg blir det kveldsforedrag om naturen i Kviteseid og Tokke, og diverse aspekter av sopp og naturtyper.

Program for fagkurset sendes ut seinere, men man kan regne med start torsdag 21.9.2023 kl. 18.00. Avslutning blir tidlig ettermiddag på søndag 24.9.2023.