OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Ädelspindlingar – guide till svenska naturvårdsarter

Ordinær pris: 550kr

74 på lager

Kategorier: ,

Beskrivelse

Nitare J, Knutsson T, Brandrud T E, Jeppesen TS & Frøslev TG (2024)

Ädelspindlingar (Cortinarius undersläktet Phlegmacium) omfattar några av våra vackraste och samtidigt några av våra mest hotade mykorrhizasvampar knutna till restbiotoper i ädellövskogar och kalkbarrskogar. Boken är en översiktlig guide till de svenska naturvårdsarterna med förhoppning om att öka intresset för dessa viktiga miljöindikatorer och bidra till att deras växtplatser skyddas och bevaras. I boken nycklas ca 120 arter ut och beskrivs ingående. Vackra och instruktiva foton finns till alla presenterade arter.

Mykologiska Publikationer 12. Sveriges Mykologiska Förening.
302 sidor, inbunden. ISBN 978-91-527-9109-7 , ISSN 1654-546x