OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Grønne, ville nyttevekster i Norge (kompendium)

Medlemspris: 325kr

Ordinær pris: 400kr

Kategori:

Beskrivelse

April 2021: Den reviderte versjonen er kommet. Fjorårets kompendium kan fortsatt brukes, men det er noen endringer. Disse endringene kan du laste ned her. 

GRØNNE, VILLE NYTTEVEKSTER I NORGE tar for seg botanisk systematikk for viktige plantefamilier og familienes kjennetegn. Det omfatter cirka 35 familier og 130 arter.  Det beskriver plantenes morfologi (utseende) og økologi (voksesteder) og sier noe om historikk og tradisjon om plantenes bruk og betydning for tidligere norsk kosthold. Det er også et kapittel om giftplanter. Dette er nødvendig kunnskap for alle sankere.

Kompendiet kan brukes som oppslagsbok av alle som er interessert i matplanter fra norsk natur. Men det er også tenkt som faglitteratur til kurset Botanisk kunnskap om spiselige ville vekster i Norge som vil være det faglige grunnlaget for utdanningen av nyttevekstkyndige framover. Du kan se studieplanen her.  Følg med på kalenderen på nettsiden vår om kurs som blir utlyst.

Priser:

325 medlem

400 ikke-medlem

 

2600  10 stk,  kan bestilles av foreningene. Send da bestillingen per e-post til administrasjonen: post@soppognyttevekster.no