OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige – OBS, se merknad

Medlemspris: 325kr

Ordinær pris: 400kr

Kategori:

Beskrivelse

OBS: VI LAGER NYTT KOMPENDIUM I 2020! 

Vi skal revidere kurskompendiet for sopp! Om du bestiller kompendiet nå vil du først få tilsendt en PDF-versjon av det gamle, altså 2018-kompendiet. Du vil deretter stå på venteliste og få tilsendt det reviderte 2020-kompendiet når det er klart. Vi har derfor porto på denne varen, selv om det altså i første omgang er en PDF du vil få.

Beskrivelse av 2018-kompendiet: 

Dette kurskompendiet som inneholder våre vanligste sopper, er grunnlaget for utdanning av våre soppsakkyndige. Kompendiet er oppdatert i 2017 og følger den reviderte pensumlisten som er grunnlaget for «Prøve for soppsakkyndige» i 2018. Dette er en fin soppbok også for deg som ikke skal gå på kurs. Her får du en enkel oversikt over spiselige og giftige arter, så vel som de andre vanlige artene som ikke er matsopp. Kompendiet er fullt oppdatert etter NSNFs normliste. Inger Anne Lysebraates kjente akvareller er komplettert med instruktive fargefoto av artene. Teksten er utarbeidet av Anna-Elise Torkelsen og Kolbjørn Mohn Jenssen. Kompendiet er i A4 format, hendig spiralinnbundet med plastbelagt omslag og det består av 134 sider. Porto kommer i tillegg.