OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Storsopper under mikroskopet

Ordinær pris: 400kr

Kompendiet er ment som en veiledning for deg som ønsker å komme et viktig skritt videre i kunnskap om
storsoppenes mange arter ved å benytte mikroskop.

 

 

124 på lager

Beskrivelse

Det er en ny utgave av «Under mikroskopet: Rørsopper,
skivesopper, giftsopper» av Kolbjørn Mohn Jenssen og Gro Gulden som første gang kom ut i 1990 med senere
reviderte utgaver, sist i 1997. Perspektivet er blitt utvidet til også å omfatte litt om poresopper, barksopper,
røyksopper og de stor sekksporesoppene. Først og fremst handler kompendiet om mikroskopet og hvordan det
brukes. Videre gjennomgås storsoppenes bygning med alle fagutrykkene.
Forfattere er Kolbjørn Mohn Jenssen, Anne Elisabeth Scheen og Gro Gulden.
Hermod Karlsen har utført tegningene etter skisser fra Gro Gulden. Fotografier fra forfatterne, illustrasjoner bl.a. fra Jan Nilsson og Mikael Jeppson.