OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Nyttevekstkortene

Ordinær pris: 525kr

18 på lager

Beskrivelse

Vi har laget nyttevektskort etter samme modell som soppkortene som kom for to år siden.

Nyttevektskortene skal gjøre det enklere å lage planteutstillinger og er ikke tenkt til bruk i artsbestemmelse. Kortene omfatter alle artene som er omtalt i kompendiet Grønne, ville nyttevekster i Norge (2021-utgaven) og følger rekkefølgen der.

Kortene har fire forskjellige betegnelser for spiselighet og matverdi:

·      Meget giftig: inneholder toksiner som gir alvorlig forgiftning

·      Giftig: inneholder toksiner med skadelig virkning

·      Spiselig: kan spises uten noen forbehold

·      Se merknad: planten inneholder stoffer man skal ha spesifikk kunnskap om.  For disse plantene må du gå til Nyttevekstleksikonet på Soppognyttevekster.no eller kompendiet for å lese mer.

Alle artsnavn er hentet fra Artsnavnebasen på Artsdatabanken.no per mars 2021. Det gjelder både aksepterte vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder og anbefalte norske navn på bokmål.   Vi har også inkludert tomme kort som man kan skrive på, hvis det er noen arter man spesielt vil fokusere på. Kortene er plastlaminerte, så du kan bruke utviskbar tusj. Det betyr også at kortene tåler litt fuktighet.