OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Soppkortene nivå 1

Ordinær pris: 290kr

Kategori:

Beskrivelse

Soppkortene har lang tradisjon i forbundet i forbindelse med soppkontroll og sopputstillinger. Kortene er et pedagogisk verktøy og er ikke tenkt til bruk i artsbestemmelse. Nivå 1 omfatter de 59 vanligste soppene og slektene, og kortene vil være bra for mindre utstillinger som del av en soppkontroll og til bruk i gjennomgangen av funn etter turer. Kortene er plastlaminerte.

Soppkortene er revidert i 2022 i henhold til normlisten, og vi har skiftet ut en del illustrasjoner.

Distribueres etter den 27. juni 2022.