OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

TURMAT FRA HELE VERDEN

Ordinær pris: 39kr

41 på lager

Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Oslo voksenopplæring Helsfyr har i samarbeid med NorsKFJ:Lluftsti gleden av å kunne utgi TURMAT FRA HELE VERDEN.

Utgivelsen er et eksempel på et tverrfaglig samarbeidsprosjekt, og viser også viktigheten og betydningen av dette samarbeidet. Deltakerne og lærerne på Oslo voksenopplæring Helsfyr har jobbet tverrfaglig sammen og skolen har samarbeidet tett med ulike organisasjoner.

Det er deltakerne i kokkeklassen KOS 4 som er de viktigste bidrags-yterne i dette prosjektet. Deltakerne har bidratt med spennende oppskrifter fra sine hjemland og forteller personlige historier. Alle matrettene i TURMAT FRA HELE VERDEN er tilberedt ute i naturen. Opplevelsene ute i naturen kan oppsummeres med tre ord: glede, engasjement og læring.

Deltakerne i KOS 4 er alle lærlinger på Ullevål sykehus hvor de jobber to dager i uken. Antall læredager øker i takt med hvor langt de er kommet i skoleløpet. På lærestedet lærer deltakerne mye om ulike dietter og spesialkost.

I TURMAT FRA HELE VERDEN presenterer deltakerne sunne og nærings-rike matretter fra sine hjemland. i tillegg får vi nyttige turtips fra våre samarbidspartnere: Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund (Oslo) og Norges sopp- og nyttevekst-forbund.

Ved å tilberede matrettene fra TURMAT FRA HELE VERDEN kan man trygt si: ut på tur aldri sur.