Butt giftslørsopp | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Butt giftslørsopp

Meget giftig

Cortinarius orellanus

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporepulverfarge: Brunt

Sporelag: Skiver

Levesett: Sopprot

Årstid: Høst

Naturtype: Løvskog

Generell beskrivelse

Hatt: 3-8 cm, halvkuleformet til avflatende; med lav pukkel; oransjebrun; tørr
Skiver: Utrandete; fjernstilte; tykke; oransjebrune
Stilk: 4-10 x 1-1,5 cm; som ung gul, senere mer brun; uten tydelige slørbelter
Sporepulver: Brunt
Voksested: I løvskog; helst eik, bøk og hassel
Butt giftslørsopp og spiss giftslørsopp er våre to farligste giftsopper.