Fåresopp | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Fåresopp

Spiselig

Albatrellus ovinus

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporelag: Porer

Levesett: Sopprot

Årstid: Sommer og Høst

Naturtype: Barskog

Generell beskrivelse

Hatt: 5-15 cm, uregelmessig, flat; hvit til blek gråbrun
Porelag: Hvitt; blir gulgrønt ved skraping og alder
Stilk: Hvit; kort, ofte sidestilt
Voksested: Granskog; moserik gammelskog
Franskbrødsopp kan ligne, men blir ikke gulgrønn på porelaget. Fåresopp blir gul ved varmebehandling. Det blir ikke franskbrødsopp.