Franskbrødsopp

Ikke matsopp

Albatrellus confluens

Merknad

Besk smak.

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Sporelag: Porer

Levesett: Sopprot

Årstid: Høst

Naturtype: Barskog

Generell beskrivelse

Hatt: 5-15 cm, uregelmessig form, ofte flere sammenvokst, gul til gulrød
Porelag: Hvitt til lyst gult
Stilk: Hvit; kort; ofte med oransje flekker
Voksested: I moserik granskog, ofte sammen med fåresopp og kan forveksles med denne