Furumatriske | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Furumatriske

Spiselig

Lactarius deliciosus

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporepulverfarge: Hvitt

Sporelag: Skiver

Levesett: Sopprot

Årstid: Høst

Naturtype: Barskog

Generell beskrivelse

Hatt: 5-10 cm, først hvelvet, senere traktformet; oransje og sonet
Skiver: Tilvokste til nedløpende; oransje
Stilk: 4-8 x 1-2 cm; lys oransje med tydelige groper
Melkesaft: Gulrotfarget; skifter ikke farge
Sporepulver: Hvitt
Voksested: Furuskog; på kalkrik grunn