«Giftparasollsopp»

Illustrasjon: Hermod Karlsen

Meget giftig

Lepiota brunneoincarnata

Merknad

Ett norsk funn i 2017.

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Sporepulverfarge: Hvitt

Sporelag: Skiver

Levesett: Strøsopp

Årstid: Sommer og Høst

Naturtype: Eng og park og Veikanter og bynatur

Generell beskrivelse

Kjøttet rødner, fruktaktig lukt; mild smak. Ett funn i Norge, fra 2017. Kjent fra flere steder i Danmark og Sverige. Vokser i parker, hager og i veikanter, gjerne i muldrik jord i løvkratt; er også angitt funnet i sanddyner blant gress.
"Giftparasollsopp" er et foreløpig norsk navn.