Giftparasollsopp | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Giftparasollsopp

Illustrasjon: Hermod Karlsen

Meget giftig

Lepiota brunneoincarnata

Merknad

Ett norsk funn i 2017.

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporepulverfarge: Hvitt

Sporelag: Skiver

Levesett: Strøsopp

Årstid: Sommer og Høst

Naturtype: Eng og park og Veikanter og bynatur

Generell beskrivelse

Hatt: 2,5 - 4 cm; først klokkeformet senere flat med lav pukkel; hvit med små tette, rødbrune skjell; mørkest på midten
Skiver: Frie; hvite
Stilk: 2-3,5 x 0,6-0,9 cm; lys brun og glatt øverst; mørkere brun og skjellet nederst
Sporepulver: Hvitt
Voksested: Parker, hager og veikanter, gjerne på muldrik jord i løvkratt; er også angitt fra sanddyner blant gress

Giftparasollsopp"er kjent fra kun 1 lokalitet i Norge, en almeallé i Moss. Lokaliteten faller godt inn under det generelle bildet for arten, som primært er kjent fra gressbevokste steder i løvskog, parker og hager. Den er tilsvarende sjelden i Sverige, Danmark og England. Arten vurderes derfor til rødlistekategorien  sårbar VU på grunnlag av svært liten populasjon.