Gråmusserong

Spiselig

Tricholoma portentosum

Merknad

Lukt og smak av mel. Forvekslingsart er gallemusserong.

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Resten av informasjonen er kun tilgjengelig for medlemmer

Bli medlem

Jeg er medlem og ønsker brukernavn og passord.