Kastanjeparasollsopp | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Kastanjeparasollsopp

Kastanjeparasollsopp. Foto: George S. CC.BY.SA.

Meget giftig

Lepiota castanea

Informasjon

Pensumsopp: Nei

Sporepulverfarge: Hvitt

Sporelag: Skiver

Levesett: Strøsopp

Årstid: Høst

Naturtype: Eng og park og Løvskog

Generell beskrivelse

Hatt: 1-4 cm, klokkeformet til hvelvet; hvit gul med rødbrune til orangebrune skjell
Skiver: hvit; tettsittende; frie; orangeflekket ved trykk
Stilk: 0,2-0,6 cm x 2-6 cm, hvitgul øverst, guloransje nederst, vatret bånd i samme farge som skjellene på hatten, tykkere ved basis
Sporepulver: Hvitt
Voksested: Næringsrik edelløvskog, enger og parker med næringsrik muldjord