Krittøsterssopp

Spiselig

Pleurocybella porrigens

Merknad

Forgiftning rapportert hos kronisk nyresyke pasienter i Japan.

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Resten av informasjonen er kun tilgjengelig for medlemmer

Bli medlem

Jeg er medlem og ønsker brukernavn og passord.