Oransjeslørsopp | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Oransjeslørsopp

Ikke matsopp

Cortinarius limonius

Merknad

Oransjeslørsopp er forvekslingsart til spiss giftslørsopp. Oransjeslørsoppen har lysere og mer tettstilte skiver og oransjebrun, hygrofan hatt.

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporepulverfarge: Brunt

Sporelag: Skiver

Levesett: Sopprot

Årstid: Høst

Naturtype: Barskog

Generell beskrivelse

Hatt: 3-8 cm, hvelvet; oransje til rødbrun
Skiver: Utrandete, fjernstilte; oransje, rustbrune til gulbrune
Stilk: 5-12 x 1-1,5 cm; gulbrun med oransjebrune slørbelter
Sporepulver: Brunt
Voksested: I barskog; gjerne fuktig, moserik blåbærgranskog