Rødgul piggsopp

Spiselig

Hydnum rufescens

Merknad

Blek piggsopp ligner, men er gulhvit og kraftigere.

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Sporelag: Pigger

Levesett: Sopprot

Årstid: Høst

Naturtype: Barskog og Løvskog

Generell beskrivelse

Hatt: 3-7 cm, flat; rødgul
Pigger: Guloransje; ulike lange
Stilk: 2-7 x 1 cm; guloransje
Voksested: Løv- og barskog