Sandmorkel | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Sandmorkel

Giftig

Gyromitra esculenta

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporepulverfarge: Oker

Levesett: Sopprot

Årstid: Vår

Naturtype: Barskog

Generell beskrivelse

Hatt: 5-15 cm, hjerneaktig foldet; rødbrun til mørk brun; hul med innrullet kant
Stilk: 2-6 x 1,5-3 cm; glatt, lys brun; hul
Voksested: I barskog, mest i furuskog; ofte på hogstflater