Spiss giftslørsopp

Meget giftig

Cortinarius rubellus

Merknad

Spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp er våre to farligste giftsopper. Tidligere C. speciosissimus.

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Sporepulverfarge: Brunt

Sporelag: Skiver

Levesett: Sopprot

Årstid: Høst

Naturtype: Barskog

Generell beskrivelse

Hatt: 3-8 cm, først kjegleformet, senere hvelvet; oransje til rødbrun
Skiver: Utrandete, fjernstilte; oransje, rustbrune til kanelbrune
Stilk: 5-12 x 1-1,5 cm; rødbrun med okergule slørbelter og litt fortykket basis
Sporepulver: Brunt
Voksested: I barskog; gjerne fuktig, moserik blåbærgranskog