Bærekraftig sanking – Norges sopp- og nyttevekstforbund

Bærekraftig sanking

Fem gode råd for trygg og bærekraftig sanking 

Når du skal ut og nyte naturen og kanskje ta med litt nyttevekster hjem i kurven har vi noen gode råd på veien. 

 

  1. Vurder artens voksemønster og utbredelse.  Er arten vanlig? Er det mye av den der?  Er den på rødlista? Er det en fremmedart? Bruk egen erfaring og tilgjengelig informasjon på Artsdatabanken eller andre kilder.
  2. Sjekk om sankeområdet befinner seg i et verneområde og hvilke forskrifter som eventuelt gjelder. 
  3. Sjekk at bestanden er frisk og livskraftig og at den vokser i rene omgivelser.
  4. Plukk bare arter du kjenner så du ikke får med deg giftige planter hjem.
  5. Plukk bare det du trenger og la alltid noe stå igjen slik at bestanden kan leve videre i sankeområdets økosystem. 

 

Foto: Cathrine Johnsen

Selv om ramsløken kan bre seg utover ett område og danne store bestander, skal det stå igjen tilstrekkelig med planter slik at bestanden kan leve videre i sankeområdets økosystem.

 

 

En god tommelfingerregel om mengde

 

Vi får stadig spørsmålet om hvor mye man kan ta av en bestand.
Det vil variere, men vi anbefaler at man kun tar en tredjedel av bestanden. 

 

⅓ sankes hjem til bruk til mat

⅓ skal bli stående for at andre arters livsgrunnlag

⅓ skal bli stående for å sikre at bestanden kan regenerere seg

 

Dette absolutt ingen fasit, bærekraftig sanking er en skjønnsmessig vurdering som gjøres best av sankeren selv. 

Husk kniv og saks og god sanketur! 

 

Marianøkleblom Primula veris  – en sårbar art som er sterkt knyttet til voksested/naturtype slåtteeng og beitemark (semi-naturlig eng). Naturtypen slåtteeng er i sterk tilbakegang, og der kulturlandskapet ikke blir slått vil arten fortrenges av andre arter. Les mer om bakgrunnen for rødlistestatus for marianøkleblom hos artsdatabanken.no

Utarbeidet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

 

For mer veiledning i bærekraftig sanking, les veilederen som er skrevet av Mari Knapstad og Ina Teresa Winther.

Veileder for bærekraftig sanking av nyttevekster

I medlemsbladet Sopp og nyttevekster 1-2023 er det trykket en artikkel om bærekraftig sanking av nyttevekster.