Bærekraftig sanking | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Bærekraftig sanking

Du skal ha litt kunnskap og mye respekt for naturen når du sanker planter. Det er fort gjort å utrydde en art lokalt, om mange tar mye på for kort tid i en og samme sesong. Begrepet «bærekraftig sanking» er ganske nytt i vårt miljø, men det er nødvendig fordi interessen er økende. Særlig rundt byene kan det være en utfordring. NSNF ser på hvordan vi kan lage gode veiledere for sanking. Det inkluderer også helt praktiske råd om hvordan man tar enkeltplanter og hvordan man sikrer at kvaliteten bevares helt hjem. Fra Norges spiselige planter og bær av Edle Catharina Norman og Sofie Grøntvedt Railo har vi fått disse ti sankevettreglene, som vi anbefaler å følge: 

 

 1. Plukk bare planter du kjenner og er helt sikker på at kan spises.
 2. Plukk ikke vekster som kan være sprøytet med insekt- eller ugressmidler.
 3. Plukk ikke på steder som er spesielt utsatt for forurensning.
 4. Plukk ikke planter på annen manns innmark uten å spørre om lov, selv ikke når du er snill og «luker» i blomsterbedet til naboen.
 5. Spis ikke planter som er angrepet av virus eller skadeinsekter.
 6. Første gang du prøver en ny plante, spis bare litt av gangen. Selv om den er spiselig for andre, kan noen være allergiske.
 7. Plukk ikke planter som er utrydningstruet (sjekk eventuelt Norsk rødliste på artsdatabanken.no).
 8. Plukk ikke alt som vokser på ett sted. Vi vil jo at det skal vokse mer neste år, og dyrelivet trenger også sitt. Unntaket er svartelistede arter (sjekk fremmede arter på artsdatabanken.no).
 9. Plukk ikke planter i naturreservater eller andre verneområder uten å sjekke om det er lov. Se etter skilt i området eller kontakt fylkesmannens miljøvernavdeling eller søk etter forskriften for det spesifikke området på lovdata.no. Hvert verneområde og naturreservat har en egen forskrift hvor det står hva du kan plukke og ikke..
 10. Vis respekt og omsorg for naturen, gled deg over at vi kan bruke den og høste av den.

 

 

Utarbeidet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

 

Bærekraftig sanking – en veileder

Her vil Norges sopp- og nyttevekstforbund sin veileder for bærekraftig sanking snart publiseres.

Veilederen består av 3 deler:

 1. Hva sier lover og regler om bærekraftig sanking?
 2. Bli kjent med plantene
 3. Veileder for bærekraftig sanking av nyttevekster

 

Marianøkleblom - en sårbar art.