Årsmøte | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Årsmøte

Årsmøtet er Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet.  Det holdes vanligvis i april og antall delegater avgjøres av medlemstallet til hver enkelt medlemsforening.  Alle medlemmer av forbundet kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.   Innkalling til årsmøte med årsmøtepapirer sendes ut minst tre uker på forhånd og forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest fem uker før årsmøtet.

Nærmere detaljer kan du se i vedtektene.

Her finner du en oversikt over saksdokumenter  fra tidligere årsmøter.