Hva gjør vi | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Hva gjør vi?

Norges sopp- og nyttevekstforbund er en sammenslutning av lokale foreninger som er opptatt av hvordan vi bruker naturen i vårt nærmiljø. Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene vi driver med.

Matlaging

Naturen rundt oss er full av spiselige arter. Hos oss lærer du hvilke arter som er spiselige og hvordan du kan bruke dem i matlagingen. Våre medlemsforeninger arrangerer vandreturer, kurs og matlagingsverksteder over hele landet, så du kan bli kjent med spiselige planter og sopp i ditt nærmiljø.

Soppkontroller

Hver høst arrangerer våre frivillige soppkontroller over hele landet. Dit kan du ta med deg soppkurven og få hjelp til å sortere bort alt som ikke er matsopp. I tillegg stiller de opp på vakter i appen Digital soppkontroll. Den finner du på soppkontroll.no, i Appstore og i Google Play. I appen kan soppkontrollørene hjelpe deg med å bestemme de vanligste soppene fra bilder som du sender inn. Soppkontrolløren vil se over bildene og gi beskjed om du har funnet en matsopp.

Kartlegging

Våre medlemmer bidrar til å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet sitt ved å registrere hvilke sopp- og plantearter de finner der. Hvert eneste år oppdages det nye arter. Andre arter flytter på seg for å tilpasse seg endringer i arealbruk og klima. Sopp og mange planter bidrar også med viktige funksjoner i sitt nærmiljø. Artene vi har registrert blir en del av forvaltningsgrunnlaget til norske myndigheter. Våre frivillige hjelper myndighetene å ta vare på det biologiske mangfoldet der vi bor.

Artskunnskap

Artskunnskap er grunnlaget for alt vi holder på med. Dersom du ikke kan kjenne igjen de farligste giftsoppene, så kan du heller ikke føle deg trygg i soppskogen. Dersom du ikke kan skille ramsløk fra den giftige liljekonvallen, så føles det ikke trygt å servere det du fant til familien. Vi holder kurs og turer, så du får nok erfaring og kunnskap til at du kan glede deg over det du finner.

Kunst & Håndverk

Naturen rundt oss er full av pigmenter og fiber. Planter som lin og nesle har blitt brukt til tekstiler og tau fra gammelt av. Det er mulig å utvinne farger fra sopp og planter som kan brukes til å male med, farge garn og farge tekstiler. Kjuker og planter kan man bruke til å lage vakkert papir. Våre frivillige har lang erfaring med både garnfarging, naturpigmenter og papir til bruk i kunst. I tillegg til lokale kurs og møter, så arrangerer vi et årlig treff for soppfargere. Mer informasjon finnes på Forum for soppfargeres egen hjemmeside

Fremmedarter

Når vi mennesker reiser rundt, så tar vi ofte med oss frø og sporer på veien. Disse begynner å spire og klarer kanskje å etablere seg på et helt nytt sted. Etter hvert begynner den kanskje å utkonkurrere arter som opprinnelig hørte hjemme der. Da blir den kategorisert som en fremmedart. Mange av de plantene som er gode matplanter, er fremmedarter. Du kan være med å forhindre fremmedarter fra å spre seg i norsk natur ved å spise dem. Du kan lærer hvordan du kan lage nydelige mat av parkslirekne, russekål, japansk drivtang eller tunbalderbrå hos oss!