Hvem er vi

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en landsomfattende sammenslutning av 36 foreninger over hele landet med nær 5000 sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer. Vårt formål er å øke interessen for og kunnskapen om sopp og ville nyttevekster. Vi er en friluftsorganisasjon som ønske å få folk ut i naturen for å oppleve gleden ved sanking, og vi er en biologisk forening som arbeider for å bevare artsmangfoldet i naturen. NSNF har tradisjoner tilbake til 1902.

Pål Karlsen

Daglig leder

932 24 377

pal@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: ledelse, økonomi, utviklingsarbeid

placeholder

Lene Johansen

Redaktør i Sopp og nyttevekster / Soppkontrollkoordinator

938 23 663

lene@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: faglig kursutvikling, legge til rette for soppkontrollene og soppsakkyndige og å formidle hva medlemmene våre jobber med til resten av organisasjonen.

placeholder

Karen Mørkved

Administrasjonsassistent

922 66 276

karen@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: å legge til rette for medlemmer og medlemsforeninger og passer på at det administrative går på skinner.

Styret

Helge Svartveit (Bergen)

Fungerende styreleder 2018-2019

476 32 267

helge@svartveit.net

Helge (1949) bor i Bergen, men kommer fra Ullensvang/Hardanger. Er pensjonert ingeniør etter 44 år i Sjøforsvaret. Har blitt oppdratt til å nytte naturens gaver fra foreldre og alltid trivdes sammen med naturen. Ble introdusert for sopp gjennom speiderarbeid med mine to sønner. Det fenget, og han tok soppsakkyndigeksamen i 2007. Styremedlem i Soppforeningen i Bergen 2003-2008, og styremedlem i NSNF fra 2015. Sopp og nyttevekster er en viktig ressurs til ernæring og nytelse fra naturen, og sanking fremmer friluftslivet og folkehelsen. Forøvrig er det med tradisjonsdans og folkedans som er hans store lidenskap.

Beate Venaas Røkke (Salten Naturlag)

Styremedlem 2018-2020

489 95 424

bevero@online.no

Beate (1964) født, oppvokst og bor i Bodø, etter mange flyttinger rundt omkring innenlands og utenlands i forbindelse med jobben i Forsvaret. I oppveksten var hun mye på tur med familien og fikk da interessen for naturen og det vi kan høste fra den. Første soppkurs deltok Beate på som 5-åring, da hun hang i skjørtene på sin mor, og sin første kjøkkenhage fikk hun ansvar for som 7-åring. Tok soppsakkyndigeksamen i 2001 og har ledet styret i Salten naturlag siden 2007. Var først opptatt av å etablere et økonomisk og administrativt grunnlag for aktivitetene og har siden vært opptatt av å legge til rette for allsidige turer og aktiviteter som kan være av interessante for alle, uansett alder, interesser og forkunnskaper. Turene og aktivitetene blir ofte en større opplevelse når de som deltar bringer med seg inn, sine kunnskaper og erfaringer. Beate mener at forbundet skal være en effektiv administrativ støtte for alle som jobber med det frivillige arbeidet i foreningene, slik at man kan konsentrere oss om å utarbeide et spennende tilbud for våre medlemmer lokalt.

Barb Lamprecht Wang (Blomkålsoppen, Vest-Agder)

Styremedlem 2017-2019

901 64 777

BWA@vaf.no

Barb (1963) er født i Stavanger, og etter 11 år i Oslo og 9 år i Finnmark bor hun nå i Kristiansand der hun jobber som fagansvarlig for den kulturelle skolesekken i Vest-Agder.

Hun er utdannet paleontolog med tilleggsutdannelse i kunsthistorie. I Finnmark jobbet hun om språklærer og som daglig leder ved et naturinformasjonssenter. Barb har alltid vært interessert i natur og friluftsliv, og hadde i flere år instruktøroppdrag ved et av luftforsvarets overlevelseskurs i kystnære områder. I Finnmark var hun aktiv i Norsk naturvernforbund, i Porsanger Arrangement og Norsk Zoologisk forening (2006-08). Barb tok soppsakkyndigeksamen i 2004. Hun liker veldig godt å holde kurs, og har vært kursleder både nybegynnerkurs og soppsakkyndigkurs og er nå soppsakkyndigansvarlig i Vest-Agder. Hun ar vært styremedlem i NSNF siden 2015, de to siste to årene som styrets representant i komiteen som er ansvarlig for Vintersopptreffet. Hennes ambisjon er å bidra til at flere blir bedre kjent med den flotte ressursen sopp- og nyttevekster er.

Pål Gabrielsen (Follo)

Styremedlem 2017-2019

909 67 209‬

p1030g@gmail.com

Pål (1966) er fra Oslo men bor i Ytre Enebakk og tilhører Follo sopp og nyttevekstforening. Han har utdannelse i kulde- og varmepumpeteknikk og jobber som prosjektleder. Interessen for naturen har han hatt fra han var liten og da spesielt sopp. Etter at han avla eksamen som soppsakkyndig i 2016 har han vært soppsakkyndigansvarlig i Follo. Som speiderleder i KFUM opplever Pål  hvor stor glede barn har av å ferdes i og lære om naturen. Natur er viktig for vår trivsel og helse ,og sopp og nyttevekster kan være inngangsporten for mange til et rikere liv. Som frivillig i Norges sopp- og nyttevekstforbund håper han å bidra til at så mange som mulig oppdager ekte naturglede.

Tor Erik Brandrud (NSNF)

Varamedlem 2018-2019

908 94 492

tor.brandrud@nina.no

Tor Erik (1956) bor selveste i S.Oppdalen i Lunner. Jobber som soppforsker og skogøkolog på Norsk institutt for naturforskning (NINA). Trives aller best blant slørsopper i kalklindeskogen. Var med en periode i styret i Norges Soppforening tilbake i «tidenes morgen» (1980-tallet), og var også med (som vara) i det forrige styret, og slik sett representerer han kontinuiteten. Var også med på «stifte» høstsopptreffet.

Geir Gaarder (Risken)

Varamedlem 2018-2019

979 78 420

gaarder@mfu.no

Geir (1961) bor på Tingvoll på Nordmøre. Arbeider i det private konsulentselskapet Miljøfaglig Utredning med kartlegging og utredning av naturmiljøet. Er i første rekke interessert i sopp som del av det biologiske mangfoldet. Arbeider aktivt med å bevare dette artsmangfoldet både i yrkessammenheng og på fritiden, og dette er hovedmotivasjon for aktiviteten i forbundet. Bor på gård og sanker også sopp og andre nyttevekster i den grad tiden strekker til. Varamedlem i NSNF fra 2015.

Johs Kolltveit (OOSN)

Varamedlem 2018-2019

932 09 894

jk@rcn.no

Johs. Kolltveit (1949), bur i Oslo, men født og oppvaksen i Hardanger. Der var det ingen som plukka sopp, sopp var farleg både for dyr og menneske. Soppinteressa vart vekt i byrjinga på 70- talet då han kom til Oslo for å studera økonomi. Arbeidar no i Norges forskingsråd. Johs lærte masse om sopp ved å vera «floge på veggen» på soppkontrollen i Basarhallane på Youngstorget der Anna Elise Torkelsen og Inger Lise Østmo kontrollerte sopp. Seinare vart Johs. medlem i Nyttevekstforeningen, og som medlem av styret i ein periode. Tok soppsakkunnigeksamen i 2003 og har sidan vore både turleiar og soppkontrollør. Leiar for styret  for Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening frå 2007 til 2014, styreleiar for Norges sopp- og nyttevekstforbund frå 2016 til 2018, og fortset no eitt år som varamedlem for å sikre kontinuiteten. Vil gjerne vera med og bidra til å implementera Strategiplanen for NSNF som det «gamle» styret jobba mykje med. Overtydd om at NSNF har eit stort potensiale for vekst. Det gjeld å få dei yngre generasjonane bort frå mobiltelefonen og med  ut på jakt etter skogens gull og andre gode opplevingar.