Hvem er vi | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Hvem er vi

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en landsomfattende sammenslutning av 39 foreninger over hele landet med nær 7000 sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer. Vårt formål er å øke interessen for og kunnskapen om sopp og ville nyttevekster. Vi er en friluftsorganisasjon som ønske å få folk ut i naturen for å oppleve gleden ved sanking, og vi er en biologisk forening som arbeider for å bevare artsmangfoldet i naturen. NSNF har tradisjoner tilbake til 1902.

Pål Karlsen

Daglig leder

932 24 377

pal(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: ledelse, økonomi, utviklingsarbeid

Ingrid Indergaard

Markeds- og fagkonsulent (nyttevekster)

940 22 205

ingrid.indergaard(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: nyttevekster, nettkurs og forbundets prosjektsatsninger.

Ane Mari Aakernes

Konsulent

ane(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: videoproduksjon, markedsføring, teknisk support, hjemmesiden og annet administrativt arbeid. Ane har bakgrunn i film, innovasjon- og forretningsutvikling og interesse for økologisk jordbruk.

Andrea Aa. Shaw

Plukk! Studér! Spis!-ansvarlig

476 17 251

andrea(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: forbundets barne- og familiesatsning Plukk! Studér! Spis!, produserer pedagogisk innhold og holder kurs for skoler og barnehager. Andrea er barnehagelærer og nyttevekstkyndig.

Karianne Meen Kristoffersen

Personal- og økonomiansvarlig

928 17 974

karianne(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: personal, regnskap og økonomi.

Portrett av person med briller, midtskill og skulterlangt hår

Live K. Torvund

Markeds- og fagkonsulent (sopp)

482 88 788

live(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: sopp, inkludert soppkontrollene og appen Digital soppkontroll

Et portrett av en kvinne med lyst hår.

Karen Mørkved

Administrasjonssekretær

922 66 276

karen(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: å legge til rette for medlemmer og medlemsforeninger og passer på at det administrative går på skinner.

Anette Lillestrand

Designer

90039544

anette(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: design til trykk og nett, innhold til Instagram og noen oppgaver på Plukk! Studér! Spis!-prosjektet. Til daglig driver Anette designfirmaet Pion og sølvsmien Wildaria.

Marie Feiring

Redaktør

marie(a)soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: medlemsbladet Sopp- og nyttevekster som skribent og redaktør. Marie tar for tiden en mastergrad i biologi, er soppsakkyndig og naturnerd, og har bakgrunn innen samfunnsvitenskap og HR.

Styret

Steinar Weseth (Buskerud sopp- og nyttevekstforening)

Styreleder 2024-2025

950 31 010

steiwe(a)online.no

Steinar  ( 1947 ) er oppvokst på  Ås i Akershus og bor på gård på Konnerud i Drammen kommune.  Han er pensjonist og har sin yrkesbakgrunn fra landbruket og  domstolene. Han har vokst opp i et miljø hvor bruk av og høsting i naturen både var naturlig og vanlig.  Naturinteressen har han tatt med seg videre i sitt voksne liv. Han ble medlem i 1976, men det er først etter årtusenskiftet at han har vært aktiv i styre og stell i lokalforeningen.  Hovedinteressen er sopp. Han er soppsakkyndig fra 2012 og er for tiden soppansvarlig styremedlem i lokalforeningen.  Han ser store muligheter for videre vekst  og er opptatt av å arbeide for at forbundet  blir et enda bedre verktøy til støtte for lokallagenes og medlemmenes  utvikling og aktiviteter.

Kari Riddervold (Tromsø soppforening)

Nestleder 2024-2026

kari.riddervold(a)natournor.com

Kari er soppsakkyndig siden 1997. Hun var med å starte Tromsø sopp- og nyttevekstforening og har vært medlem av styret og styreleder gjennom mange år. Kari er nyttevekstkyndig-ansvarlig. Foreningens webside har Kari hatt hovedansvar for å drifte siden oppstarten i 2011. Kari ser utfordringen og betydningen av god medlemspleie, spesielt rettet mot nye medlemmer. For Tromsø sopp- og nyttevekstforening er det en spesiell utfordring med medlemmer fra Alta i øst til Ofoten/Vesterålen i sør.

Portrett av Teppo Rämä

Teppo Rämä (Tromsø sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2023-2025

471 50 126

tepporam(a)gmail.com

Teppo er medlem i Tromsø sopp- og nyttevekstforening, og har vært soppsakkyndig siden 2020. Han er soppforsker med spesialitet i marine sopper. Teppo er naturkartlegger, soppsakkyndig og nyttevekstkyndig fra Finland siden 2008. Han er opptatt av forbundets faglige utvikling, skog og marinevesener i fjæra.

Trond Berg-Hansen (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2024-2026

901 52 957

aberg-ha(a)online.no

Trond (1964) bor i Oslo og er aktiv i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening. Han har vært soppsakkyndig siden 2013 og har holdt mye kurs for foreningen, alt fra grunnkurs til kurs for utdannelse av soppsakkyndige. Artsjakt og kartlegging av sopp er en stor interesse og han er nå også en del av redaksjonen i det nye tidsskriftet FUNGA (som kommer med sitt første nummer høsten 2023).
Trond har bakgrunn fra fagbevegelsen (LO) som klubbleder og konserntillitsvalgt i et stort industrikonsern og har mange års erfaring med styrearbeid fra forbundsstyret i El og IT-forbundet og som ansatterepresentant i styrer i selskapet han var tillitsvalgt i.

Portrett av Trude Hessvik-Trøite

Trude Hessvik-Trøite (Eiker soppforening)

Styremedlem 2023-2025

410 25 124

trude.hessvik(a)live.no

Trude er styremedlem i Eiker soppforening, og ble soppsakkyndig i 2022.

Portrett av Per Fadnes

Per Fadnes (Haugaland sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2023-2025

908 85 689

Per.fadnes(a)hvl.no

Per er medlem i Haugaland sopp- og nyttevekstforening, og har vært soppsakkyndig siden 1983. Dosent ved Institutt for Idrett, kosthold og Naturfag.
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet.
Webside: grasslandfungi.no

Lena Aksland Møller (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2024-2025

911 98 292

lenaaks69(a)gmail.com

Lena er varamedlem i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, og har vært soppsakkyndig siden 2017. Hun har vokst opp med sopp og nyttevekster, og har alltid vært en sanker. Hun er daglig leder i en barnehage og er opptatt av å formidle gleden over det naturen kan gi. Lena har vært med å skrive brosjyren «Soppglede i barnehagen» og holder grunnkurs i sopp i Oslo.

placeholder

Marit Stranden (Trondheim sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2024-2025

415 62 427

Maritstranden123(a)gmail.com

Her skal du snart få lese mer om Marit.

placeholder

Solveig Irene Skjerve (Innherred sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2024-2025

924 42 891

Solveigirene2000(a)yahoo.no

Her skal du snart få lese mer om Solveig Irene.