Hvem er vi | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Hvem er vi

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en landsomfattende sammenslutning av 36 foreninger over hele landet med nær 5000 sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer. Vårt formål er å øke interessen for og kunnskapen om sopp og ville nyttevekster. Vi er en friluftsorganisasjon som ønske å få folk ut i naturen for å oppleve gleden ved sanking, og vi er en biologisk forening som arbeider for å bevare artsmangfoldet i naturen. NSNF har tradisjoner tilbake til 1902.

Et portrett av en smilende mann med briller og lyst hår.

Pål Karlsen

Daglig leder

932 24 377

pal@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: ledelse, økonomi, utviklingsarbeid

Et portrett av en smilende kvinne med langt mørkt hår mot en teglsteinsbakgrunn.

Lene Johansen

Redaktør i Sopp og nyttevekster / Soppkontrollkoordinator

938 23 663

lene@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: planlegging, produksjon og utgivelse av medlemsbladet, Sopp og nyttevekster, tilrettelegging for fysisk og digital soppkontroll og kommunikasjon på forbundets digitale kanaler.

Et portrett av en kvinne med lyst hår.

Karen Mørkved

Administrasjonssekretær

922 66 276

karen@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: å legge til rette for medlemmer og medlemsforeninger og passer på at det administrative går på skinner.

Ingrid Indergaard

Nyttevekstkoordinator

940 22 205

ingrid.indergaard@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: nyttevekster og nettside- support.

Styret

Steinar Weseth (Buskerud sopp- og nyttevekstforening)

Styreleder 2020-2023

950 31 010

steiwe@online.no

Steinar  ( 1947 ) er oppvokst på  Ås i Akershus og bor på gård på Konnerud i Drammen kommune.  Han er pensjonist og har sin yrkesbakgrunn fra landbruket og  domstolene. Han har vokst opp i et miljø hvor bruk av og høsting i naturen både var naturlig og vanlig.  Naturinteressen har han tatt med seg videre i sitt voksne liv. Han ble medlem i 1976, men det er først etter årtusenskiftet at han har vært aktiv i styre og stell i lokalforeningen.  Hovedinteressen er sopp. Han er soppsakkyndig fra 2012 og er for tiden soppansvarlig styremedlem i lokalforeningen.  Han ser store muligheter for videre vekst  og er opptatt av å arbeide for at forbundet  blir et enda bedre verktøy til støtte for lokallagenes og medlemmenes  utvikling og aktiviteter.

Kari Blikra (Jærsoppen)

Nestleder 2019-2023

454 11 730

kablikra@online.no

Kari Blikra (1957), bor i Stavanger og har plukket matsopp helt siden hun lærte om kantarell, piggsopp, rørsopp, kremler og risker på skolen i 8. klasse. Det var høsten 1972 og hele familien ble bitt av basillen. Ved å lese i soppbok og få nye sopper kontrollert av Randi Haukebø som hadde soppkontroll i Stavanger, ble kunnskapen om sopp stadig utvidet.

Hun meldte seg inn i Jærsoppen i 1993 og ble soppsakkyndig i 1994. Selv om hun er interessert i nyttevekster og sanking av bær er det soppen som hele tiden har vært hennes hovedinteresse. Hun har vært aktiv med soppkontroll, turleder, kurs for nybegynnere, kartlegging og kartleggingskurs. Kartlegging av sopp begynte hun med i 2003 og nå gleder hun seg til å bli pensjonist slik at hun kan konsentrere seg mer om det.
Hun har sittet i Jærsoppens styre i flere perioder og ser fram til å engasjere seg mer i det organisatoriske arbeidet for forbundet.

Gjertrud Jensen (Bergen sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2019-2023

959 72 792

gjertrudj@hotmail.com

Gjertrud Jensen (1974) bor på Os sør for Bergen og jobber som marinbiolog ved havforskningsinstituttet. Hun er vokst opp i Mo i Rana og har fått interessen for natur og miljøvern inn med turer i fjell og fjære med familien. Hun tok sitt første soppkurs i 1994 og plukket kantarell og piggsopp til matauk. Fra 2009 har hun vært et meget aktivt medlem i Bergen sopp- og nyttevekstforening på både sopp- og nyttevekstfronten, med styreverv og soppsakkyndigeksamen i 2013. Hennes motto er sank med fornuft og kartlegging passer for alle.

Trond Berg-Hansen (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2022-2024

901 52 957

aberg-ha@online.no

Trond er medlem i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og har vært soppsakkyndig siden 2013.

placeholder

Kari Riddervold (Tromsø soppforening

Styremedlem 2020-2024

kari.riddervold@natournor.com

Kari er leder i Tromsø soppforening og har vært soppsakkyndig siden 1997.

placeholder

Emilie Gjærum (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2020-2023

470 59 295

em_gj@hotmail.com

Emilie er medlem av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og har vært soppsakkyndig siden 2014.

Lise B. Møllevik (Bergen sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2021-2023

995 72 082

lise.mollevik@gmail.com

Lise er leder i Bergen sopp- og nyttevekstforening. Hun har vært soppsakkyndig siden 2018.

Dabao Lu (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2022-2023

dabao_lu@hotmail.com

Dabao (1988) har vært fascinert av og plukket sopp så lenge han kan huske, og de siste årene har han også begynt med sanking av nyttevekster. Han er for tiden doktorgradsstipendiat på Universitetet i Oslo der han jobber med fiolkjukens evolusjon. Tidligere har han vært innom den underjordisk soppverdenen da han tok sin mastergrad på ekornnøtter i Oregon. Dabao er opptatt av å bevare og styrke artskunnskapen i den akademiske mykologien og formidling av faget til soppinteresserte. Han har vært soppsakkyndig siden 2011 og aktiv på soppkontroller fra 2017. Han er medlem av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og Fagmykologene.

Jone Sollid Næss (Jærsoppen)

Varamedlem 2022-2023

975 48 851

herrjohnsens@gmail.com

Jone er født i Oslo i 1978, men kommer fra Stavanger og bor fortsatt der. Han ble soppfrelst i 2014 etter å ha funnet og stekt en furumatriske i smør med litt pepper.

Han er utdannet anleggsgartner og musiker, og er  soppsakkyndig siden 2016 og nyttevekstkyndig siden 2021. Jone har også rollen som herr Johnsen i Fru Johnsens sopp og nyttevekster.