Nettverk | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Nettverk

Sabima

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. De arbeider med å sikre biomangfoldet i norsk natur. Norges sopp- og nyttevekstforbund bidrar til dette arbeidet gjennom kartlegging av sopp og planter.t.

 

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet natur og miljø er voksenopplæringsforbundet for de fleste biologiske foreningene og andre organisasjoner som jobber med natur og dyr.

 

Den  europeiske  føderasjonen  for  Middelhavsmykologi

Den europeiske føderasjonen for middelhavsmykologi er en paraplyorganisasjon for mykologiske foreninger i landene rundt Middelhavet. Norges  sopp-  og  nyttevekstforbund er tatt opp som et tilsluttende medlem. De arrangerer årlig et sopptreff i Middelhavsområdet og det er alltid en stor delegasjon fra Norge som deltar.