Våre fora, råd og utvalg

Fagmykologisk råd

Fagmykologisk råd (FMR) består av fagmykologer, naturvitere og personer med toksikologisk kompetanse. De har ansvar for å opprettholde og vedlikeholde normlisten for sopp, pensumlisten for prøve for soppsakkyndige og utnevner eksaminatorer og sensorer til prøve for soppsakkyndige. FMR utnevnes av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund og har følgende medlemmer:

Edvin Johannesen (leder)

Anna-Elise Torkelsen

Even W. Hanssen

Klaus Høiland

Kolbjørn Mohn Jenssen

Kristin Opdal Seljetun

Eivind Thomassen (Observatør fra Fagmykologene)

Malin Stapnes Dahl (Observatør fra Fagmykologene)

Du kan kontakte FMR via e-postadressen fmr@soppognyttevekster.no.

Norsk soppnavnkomité

Den norske soppnavnkomiteen har ansvaret for å finne passende norske navn på sopparter. NSNF fungerer som støtte-sekretariat for arbeidet.

Tor Erik Brandrud (leder)

Tom Hellik Hofton

Katriina Bendiksen

Egil Bendiksen

Edvin Johannesen

Anders K. Wollan

Solveig Bua Løken (Observatør fra Fagmykologene)

Ella Thoen (Observatør fra Fagmykologene)

Fagmykologene

Fagmykologene er et forum for mykofile biologer. Formålet med forumet er å skape et faglig felleskap for mykofile biologer på tvers av institusjonell tilknytning til arbeidsplasser og medlemsforeninger.

Gjennom 2020 har dette vært forumets ledelse:

Solveig Bua Løken

Eivind Ronold

Eivind Thomassen

Malin Stapnes Dahl

Lea-Rebekka Tonjer

Erik Johan Möller (vara)

Markus Fjelde (vara)

Anne Karin Toreskaas (vara)

Lisa Amalie Lunde Fagerli (vara)

Kjukelaget

Kjukelaget er et forum for de som er interessert i kjuker og andre vedboende sopper. Formålet med Kjukelaget er å øke kunnskapen om våre poresopper, og å arbeide for et biologisk mangfold ved blant annet å kartlegge forekomster av de forskjellige artene. Kjukelaget arrangerer en eller to helgeekskursjoner hvert år, samt kurs og andre treff etter behov og interesse. Medlemskap i Kjukelaget er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Siri Khalsa (leder)

Terje Spolén Nilsen

Edvin Johannesen

Gaute Mohn Jenssen

Tom Hellik Hofton

Siri Lie Olsen

Erik Kagge

Kristian Seres

Du kan kontakte Kjukelaget via e-postadressen kjukelaget@soppognyttevekster.no. Du finner hjemmesiden til Kjukelaget på kjukelaget.soppognyttevekster.no.

Forum for soppfargere

Forum for soppfargere er et forum for deg som er interessert i soppfarging. Formålet med forum for soppfargere er å inspirere hverandre, dele erfaringer og eksperimentere med bruk av sopp og kjemikalier. Det arrangeres et årlig soppfargertreff. Medlemskap i forum for soppfargere er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Forum for soppfargere-utvalget har følgende medlemmer:

Anna-Elise Torkelsen (leder)

Grete Hollerud

Gry Handberg

Inger Walker

Lise Walter

Du kan kontakte FSF via e-postadressen soppfargere@soppognyttevekster.no. Du finner hjemmesiden til Forum for soppfargere på soppfargere.soppognyttevekster.no.

 

Forum for soppfargere har følgende regionskontakter:

Akershus øst/Østfold/utlandet: Trine Parmer

Buskerud: Gunvor Bollingmo

Hedmark/Oppland: Astrid Schjellungen

Nord-Norge: Cathrin Nikolaisen

Oslo/Akershus vest: Toril Deildok

Trøndelag/Møre: Thyra Solem

Vestfold/Telemark/Agder: Anne Huvestad

Vestlandet: Betsy Wuestman Samuelsen