Våre fora, råd og utvalg

Fagmykologisk råd (FMR)

Fagmykologisk råd består av fagmykologer, naturvitere og personer med toksikologisk kompetanse. De har ansvar for å opprettholde og vedlikeholde normlisten for sopp, pensumlisten for prøve for soppsakkyndige og utnevner eksaminatorer og sensorer til prøve for soppsakkyndige. Fagmykologisk råd utnevnes av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund og har følgende medlemmer:

Gro Gulden (leder)

Anna-Elise Torkelsen

Even W. Hanssen

Klaus Høiland

Kolbjørn Mohn Jenssen

Kristin Opdal Seljetun

Forum for soppsakkyndige

Forum for soppsakkyndige representerer interessene til de soppsakkyndige i Norges sopp- og nyttevekstforbund. De utarbeider retningslinjer for soppkontroller og etterutdanning av soppsakkyndige. Alle soppsakkyndige er medlemmer av Forum for soppsakkyndige. Forumet ledes av et utvalg som utnevnes av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund og har følgende medlemmer:

Anna Baadsvik, leder

Fredrik Dahl

Håkon Bøås

Pål Gabrielsen

Øystein Gulliksen

Kjukelaget

Kjukelaget er et forum for de som er interessert i kjuker og andre vedboende sopper. Formålet med Kjukelaget er å øke kunnskapen om våre poresopper, og å arbeide for et biologisk mangfold ved blant annet å kartlegge forekomster av de forskjellige artene. Kjukelaget arrangerer en eller to helgeekskursjoner hvert år, samt kurs og andre treff etter behov og interesse. Medlemskap i Kjukelaget er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Terje Spolén Nilsen (leder)

Edvin Johannesen

Gaute Mohn Jenssen

Tom Hellik Hofton

Siri Lie Olsen

Erik Kagge

Kristian Seres

Forum for soppfargere

Forum for soppfargere er et forum for deg som er interessert i soppfarging. Formålet med forum for soppfargere er å inspirere hverandre, dele erfaringer og eksperimentere med bruk av sopp og kjemikalier. Det arrangeres et årlig soppfargertreff. Medlemskap i forum for soppfargere er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Forum for soppfargere-utvalget har følgende medlemmer:

Anna-Elise Torkelsen (leder)

Grete Hollerud

Gry Handberg

Inger Walker

Lise Walter

Forum for soppfargere har følgende regionskontakter:

Akershus øst/Østfold/Utlandet: Trine Parmer

Buskerud: Gunvor Bollingmo

Hedmark/Oppland: Astrid Schjellungen

Nord-Norge: Brynhild Mørkved

Oslo/Akershus vest: Toril Deildok

Trøndelag/Møre: Thyra Solem

Vestfold/Telemark/Agder: Åse Krømke

Vestlandet: Betsy Wuestman Samuelsen