Våre fora, råd og utvalg | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Våre fora, råd og utvalg

Nyttevekstfaglig utvalg

Nyttevekstfaglig utvalg bistår Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) og NSNFs styre i faglige spørsmål rundt de arter som NSNF fokuserer på og deres bruksområder som nyttevekster. Utvalget består av representanter med faglig bakgrunn fra fagfeltene botanikk, etnobotanikk, toksikologi og matfag inkludert ernæring.

NFU består av:

Marit Eriksen (botanikk)

Anneleen Kool (etnobotanikk)

Henrik Andreas Torp (toksikologi)

Tommy Østhagen (matfag)

Du kan kontakte NFU via e-postadressen nfu@soppognyttevekster.no

Fagmykologisk råd

Fagmykologisk råd (FMR) består av fagmykologer, naturvitere og personer med toksikologisk kompetanse. De har ansvar for å opprettholde og vedlikeholde normlisten for sopp og pensumlisten for prøve for soppsakkyndige. FMR utnevnes av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund og har følgende medlemmer:

Edvin Johannesen (leder)

Even W. Hanssen

Klaus Høiland

Kolbjørn Mohn Jenssen

Henrik Andreas Torp

Du kan kontakte FMR via e-postadressen fmr@soppognyttevekster.no.

Norsk soppnavnkomité

Den norske soppnavnkomiteen har ansvaret for å finne passende norske navn på sopparter. NSNF fungerer som støtte-sekretariat for arbeidet.

Tor Erik Brandrud (leder)

Edvin Johannesen

Katriina Bendiksen

Egil Bendiksen

Tom Hellik Hofton

Anders K. Wollan

Solveig Bua Løken

Siv Moen (sekretær)

Fagmykologene

Fagmykologene er et forum for mykofile biologer. Formålet med forumet er å skape et faglig felleskap for mykofile biologer på tvers av institusjonell tilknytning til arbeidsplasser og medlemsforeninger.

Dette er  forumets ledelse:

Solveig Bua Løken

Eivind Ronold

Eivind Thomassen

Malin Stapnes Dahl

Lea-Rebekka Tonjer

Erik Johan Möller (vara)

Markus Fjelde (vara)

Anne Karin Toreskaas (vara)

Lisa Amalie Lunde Fagerli (vara)

Kjukelaget

Kjukelaget er et forum for de som er interessert i kjuker og andre vedboende sopper. Formålet med Kjukelaget er å øke kunnskapen om våre poresopper, og å arbeide for et biologisk mangfold ved blant annet å kartlegge forekomster av de forskjellige artene. Kjukelaget arrangerer en eller to helgeekskursjoner hvert år, samt kurs og andre treff etter behov og interesse. Medlemskap i Kjukelaget er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Siri Khalsa (leder)

Terje Spolén Nilsen

Edvin Johannesen

Gaute Mohn Jenssen

Tom Hellik Hofton

Siri Lie Olsen

Erik Kagge

Kristian Seres

Du kan kontakte Kjukelaget via e-postadressen kjukelaget@soppognyttevekster.no. Du finner hjemmesiden til Kjukelaget på kjukelaget.soppognyttevekster.no.

Forum for soppfargere

Forum for soppfargere er et forum for deg som er interessert i soppfarging. Formålet med forum for soppfargere er å inspirere hverandre, dele erfaringer og eksperimentere med bruk av sopp og kjemikalier. Det arrangeres et årlig soppfargertreff. Medlemskap i forum for soppfargere er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Forum for soppfargere-utvalget har følgende medlemmer:

Anna-Elise Torkelsen (leder)

Grete Hollerud

Gry Handberg

Inger Walker

Lise Walter

Du kan kontakte FFS via e-postadressen soppfargere@soppognyttevekster.no. Du finner hjemmesiden til Forum for soppfargere på soppfargere.soppognyttevekster.no.

 

Forum for soppfargere har følgende regionskontakter:

Akershus øst/Østfold/utlandet: Trine Parmer

Buskerud: Gunvor Bollingmo

Hedmark/Oppland: Astrid Schjellungen

Nord-Norge: Cathrin Nikolaisen

Oslo/Akershus vest: Toril Deildok

Trøndelag/Møre: Thyra Solem

Vestfold/Telemark/Agder: Anne Huvestad

Vestlandet: Betsy Wuestman Samuelsen