Oppdaterte smittevernråd

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) og medlemsforeninger har på bakgrunn av covid19, smittevernloven og ny informasjon fra helsedirektoratet, oppdatert gjeldene smittevernråd.

De oppdaterte smittevernrådene gjelder for arrangerte turer, kurs, soppkontroll og arrangementer i regi av NSNF og medlemsforeninger.

 

Smittevernråd som gjelder alle arrangementer med fysisk oppmøte:

  • Det er obligatorisk deltakerregistrering på arrangement med fysisk oppmøte (unntatt soppkontroller). Deltakerregistrering skal inneholde navn, e-post og telefonnummer. Opplysningene i registeret skal brukes ved behov for smittesporing.
  • Er man syk, i karantene eller isolasjon holder man seg hjemme.
  • Man holder minimum en meters avstand fra andre deltakere (unntak for personer i samme husholdning).
  • Man deler ikke på utstyr eller lukter/smaker på sopp eller nyttevekster som andre har plukket.
  • Deltakere praktiserer god håndhygiene med grundig håndvask eller bruk av hånddesinfeksjonsmiddel. Utføres av alle uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Foreningen er ansvarlig for at desinfeksjonsvæske er tilgjengelig.
  • Deltakere reduserer risiko for dråpesmitte ved å hoste/nyse i armkrok eller i et papir som kastes i søpla.
  • Arrangør skal holde seg oppdatert på lokale bestemmelser, også hos samarbeidspartnere/eiere av lokaler etc. Lokale bestemmelser kan medføre flere smittevernråd under noen arrangementer.

I tillegg til de felles smittevernrådene, er det egne veiledere med råd for turer, soppkontroller og kurs. Forbundet oppfordrer alle medlemsforeninger, soppkontrollører og deltagere til å orientere seg og følge aktuelle smittevernråd.

Oppdaterte smittevernråd finner du her: smittevernråd (oppdatert august 2020)